Aktualności

Mamy zaszczyt poinformować, że czasopismo Avant zostało zaindeksowane w bazie Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index).


Po dwóch latach przerwy w dotacjach zaklasyfikowano nas do dofinansowania (w zakresie umiędzynarodowienia, digitalizacji i zabezpieczeń publikacji) w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN). Instytucją realizującą jest Ośrodek Badań Filozoficznych. Okres realizacji: 2016-2017.


Czasopismo Avant przyjęto do bazy publikacji naukowych Scopus (Elsevier). Natomiast w ramach ostatniej oceny parametrycznej MNiSW (2015) Avant uzyskał 13 punktów (lista B).

Możliwość komentowania jest wyłączona.