Aktualności


Uprzejmie informujemy, że nasze działania redakcyjne zostały zawieszone do 31 sierpnia 2021 r. z przyczyn od nas niezależnych. Przepraszamy za niedogodności i liczymy na zrozumienie.

 


Komunikat dotyczący publikacji w trybie Online First w czasopiśmie „Avant”

W związku z napływającymi pytaniami i wątpliwościami uprzejmie informujemy:

1. Publikacja artykułu w naszym czasopiśmie w trybie Online First wraz z zawartymi w niej metadanymi jest publikacją kompletną i ostateczną. Tak też powinna być rozliczana przez Autorów i Autorki na uczelniach oraz w raportach z realizacji grantów badawczych.

2. Najważniejszym elementem identyfikującym i bibliograficznym takiej publikacji jest DOI, a nie numeracja rocznika, tomu czy numeracja stron. Planujemy w przyszłości zrezygnować również z tomów (numerów), pozostawiając jedynie zbiory tematyczne, będące zestawami linków do wybranych artykułów.

3. Ostateczną datą publikacji artykułu w „Avancie” jest data publikacji Online First, a nie data planowanego zbiorczego numeru. Dlatego prosimy, by nie doszukiwać się alternatywnych dat publikacji w numeracji roczników/tomów ani w DOI, które jest tylko umownym ciągiem znaków wg schematu ustalonego przez daną redakcję (równie dobrze mogłoby to być „czarymary001”).

4. Nie należy również traktować daty publikacji docelowego tomu jako „właściwej”, zwłaszcza że niektóre z opublikowanych artykułów znajdą się w planowanych tomach dopiero za rok lub jeszcze później. Właściwym i ostatecznym linkiem do publikacji jest link do artykułu, np. http://avant.edu.pl/en/2019-02-05 Numery tematyczne natomiast przygotowywane są na potrzeby Czytelniczek i Czytelników.

5. Wśród czasopism międzynarodowych jest kilka różnych modeli stosowania trybu Online First. Należą do nich czasopisma „Frontiers”, w których nie ma regularnych numerów, a które również znajdują się na polskiej liście czasopism punktowanych, jak np. „Frontiers in Psychology” https://www.frontiersin.org/journals/psychology

6. W związku z powyższym nie ma podstaw, by jakakolwiek instytucja nie akceptowała publikacji w oparciu o DOI, datę publikacji i pozycję danego czasopisma na liście ministerialnej, jeżeli tylko takie dane są dostarczane.

Redakcja

 


Zgodnie z nowym wykazem czasopism naukowych (2019) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo „Avant” otrzymało 40 pkt.

mnisw-logo-pl

 


Mamy zaszczyt poinformować, że czasopismo „Avant” otrzymało finansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), nr umowy: 711/P-DUN/2019, okres realizacji: 2019-20.

mnisw-logo-pl

 


Z wielką przyjemnością prezentujemy numer specjalny „Avantu” zatytułowany Off the Lip: Collaborative Approaches to Cognitive Innovation, który jest efektem współpracy z projektem CogNovo. Tom zawiera wybór prac zaprezentowanych podczas Off the Lip 2017 w dniach 16-18 sierpnia 2017 r. na Uniwersytecie w Plymouth (Wielka Brytania). Publikację zrealizowano dzięki wsparciu projektu CogNovo, finansowanemu w ramach programu UE Marie Skłodowska Curie (FP7-PEOPLE-2013-ITN-604764), i Uniwersytetu w Plymouth.

uecogsi

Możliwość komentowania jest wyłączona.