Aktualności

Z przyjemnością zawiadamiamy, że współwydawcą czasopisma Avant (obok Ośrodka Badań Filozoficznych) został w roku 2016 Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie jest to druga instytucja obok Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która obecnie współfinansuje ten periodyk.


Po dwóch latach przerwy w dotacjach zaklasyfikowano nas do dofinansowania (w zakresie umiędzynarodowienia, digitalizacji i zabezpieczeń publikacji) w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN). Instytucją realizującą jest Ośrodek Badań Filozoficznych. Okres realizacji: 2016?2017.


Mamy zaszczyt poinformować, że czasopismo Avant zostało przyjęte do renomowanej bazy publikacji naukowych Scopus (Elsevier). Natomiast w ramach ostatniej oceny parametrycznej MNiSW (2015) Avant uzyskał 13 punktów (lista B).

Możliwość komentowania jest wyłączona.