1/2013

STS meets CS / STS spotyka CS. Avant, Volume IV, Issue 1/2013. ISSN: 2082-6710.
Editors of the isssue: Łukasz Afeltowicz, Morana Alač, Aleksandra Derra, Przemysław Nowakowski, Witold Wachowski. Managing Editor of the issue: Aleksandra Derra.
The issue is mainly composed of translations from English.

Przedmowa

I. STS spotyka CS

Latour
1.  Łukasz Afeltowicz i Witold Wachowski: Posłuszne klucze, chodliwe aparaty
2.  Bruno Latour: Technologia jako utrwalone społeczeństwo (przekład)

Szkoła toruńska
3.  Aleksandra Derra: Owocne spotkanie nauk kognitywnych (CS) ze studiami nad nauką i technologią (STS)
4.  Ewa Bińczyk: (Post)konstruktywizm na temat technonauki (reprint)
5.  Łukasz Afeltowicz i Michał Wróblewski: A-socjo-logia choroby. Studium kontrowersji wokół etiologii, diagnozy i terapii ADHD
6.  Maciej Frąckowiak: Przewodnik, reportaż, poradnik

Alač
7.  Morana Alač: Wprowadzenie autorki
8.  Morana Alač, Javier Movellan i Fumihide Tanaka: Jak uspołecznić robota: Organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej (przekład)
9.  Łukasz Afeltowicz: Stara dobra etnografia laboratorium

Roth
10.  Wprowadzenie
11.  Wolff-Michael Roth: Od przetwarzania informacji do pełni człowieka (przekład)

Keller
12.  Wprowadzenie
13.  Evelyn Fox Keller: Czas wykraczania poza gen (przekład)

Depraz
14.  Przemysław Nowakowski: Zagubieni w sobie… Badając świadomość z Natalie Depraz (przekład)
15.  Natalie Depraz: ?Utrata? znaczenia. Kilka kroków ku ?pierwszoosobowej? praktyce fenomenologicznej (przekład)

II. Recenzje

1.  Witold Płotka: Z przewodnikiem po drogach filozofii umysłu
2.  Agnieszka Sroka: Natura umysłu (czy na pewno się ukrywa?)
3.  Błażej Brzostek i Witold Wachowski: Do rzeczy ? antydyscyplinarnie

III. Artystka tego numeru

Rzeźbiąc w błękicie. Wywiad z Anną BrudzińskąPreface

IV. STS meets CS

Toruń School
1.  Aleksandra Derra: A fruitful encounter between Cognitive Science and Science & Technology Studies
2.  Ewa Bińczyk: (Post)constructivism on Technoscience (translation)
3.  Łukasz Afeltowicz i Michał Wróblewski: A-socio-logy of psychiatric disorder. A study of controversies surrounding etiology, diagnosis and therapy of ADHD (translation)

Alač
4.  Morana Alač: Author’s introduction to the Polish translation
5.  Łukasz Afeltowicz: Good old-fashioned ethnography of laboratory

Roth
6.  Introduction
7.  Wolff-Michael Roth: From information processing to the whole person

V. Studies on musical practice

Adam Fulara: The model of counterpoint improvisation and the methods of improvisation in popular music (translation)


 

1/2013, entire issue [PDF 5,40MB]

The texts are licensed under: CC BY-NC-ND 3.0, except for Polish translations in section I: kind permission of the Holders of the copyright (publication in open access).

Comments are closed.