1/2016

After the Rite / Po obrzędzie
Avant, Volume VII, Issue 1/2016. ISSN: 2082-6710. Editors of the Issue: Witold Wachowski, Agata Koprowicz, Marcin Łysiak.
The issue contains papers in English and Polish
.

cov-av12016-s1 cov-av12016-2s

Preface / Przedmowa

I. After the Rite
1. Nicholas P. McKay: The Rite Signs: Semiotic Readings One Hundred Years On
2. Myriam Albor: On Music’s Subtle Expressiveness
3. Violetta Kostka: Linda Hutcheon’s Theory of Parody and its Application to Postmodern Music
4. Monika Karwaszewska: From Research on the Musical “Trans-avant-garde”:
A Contribution to the Discussion on the Terminology Concerning the Historiography of 20th Century Polish Music

II. Po obrzędzie
1. Agnieszka Narewska: Oblicza ofiary w choreograficznych i literackich odsłonach Święta wiosny Igora Strawińskiego
2. Małgorzata Jankowska: Święty taniec Wybranej: Oblicza ekstazy i upojenia w sztuce współczesnej
3. Wojciech Stępień: Kalevala-sarja Uuno Klamiego jako dzieło przełomowe fińskiego narodowego modernizmu
4. Damian Binkowski: Transakcyjny model dzieła muzycznego w późnej twórczości Mortona Feldmana
5. Monika Karwaszewska: Z badań nad muzyczną „transawangardą”: Przyczynek do dyskusji nad terminologią historiografii muzyki polskiej XX wieku

III. Przekład / Translation
Richard Taruskin: Przeciw Świętu wiosny (przełożył Krzysztof Gajda)

 

Comments are closed.