1/2016

After the Rite / Po obrzędzie
Avant, Volume VII, Issue 1/2016. ISSN: 2082-6710. Editors of the Issue: Witold Wachowski, Agata Koprowicz.
The issue contains papers in English and Polish
.

cov-av12016-s1 cov-av12016-2s

Preface / Przedmowa

I. After the Rite
1. Nicholas P. McKay: The Rite Signs: Semiotic Readings One Hundred Years On
2. Myriam Albor: On Music?s Subtle Expressiveness
3. Violetta Kostka: Linda Hutcheon?s Theory of Parody and its Application to Postmodern Music
4. Monika Karwaszewska: Transavantgarde in Polish music ? an attempt to adapt the phenomenon

II. Po obrzędzie
1. Agnieszka Narewska: Oblicza ofiary w choreograficznych i literackich odsłonach Święta wiosny Igora Strawińskiego
2. Małgorzata Jankowska: Święty taniec Wybranej. Oblicza ekstazy i upojenia w sztuce współczesnej
3. Wojciech Stępień: ?Kalevala-sarja? Uuno Klamiego jako dzieło przełomowe fińskiego narodowego modernizmu
4. Damian Binkowski: Transakcyjny model dzieła muzycznego w późnej twórczości Mortona Feldmana
5. Monika Karwaszewska: Z badań nad muzyczną ?transawangardą?. Przyczynek do dyskusji nad terminologią historiografii muzyki polskiej XX wieku

III. Book reviews / artykuły recenzyjne

Comments are closed.