Online First


January 2020

Matthew E. Gladden: The Self-Revelation and Cognition of VR-Facilitated Virtual Worlds: Towards a Phenomenology of Virtual Habitation
doi: 10.26913/avant.2020.02.06

Zuzanna Rucińska: Affordances in Dennett’s From Bacteria to Bach and Back
doi: 10.26913/avant.2020.02.05

Aireen Grace Andal: Discourses of Educational Rights in Philosophy for Children: On the Theoretical and Practical Merits of Philosophical Education for Children
doi: 10.26913/avant.2020.02.04

Luca Corti, Diana Couto: Contextualism in Context: Interview with Michael Williams
doi: 10.26913/avant.2020.02.03

Sven Delarivière: Collective Understanding—A conceptual defense for when groups should be regarded as epistemic agents with understanding
doi: 10.26913/avant.2020.02.01

Zsuzsanna Kondor: Neural-based vs. Enactive Approaches to Consciousness and Social Cognition
doi: 10.26913/avant.2020.02.02

Renata Ziemińska: Teoria feministyczna a niebinarne pojęcie płci  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.11

Edyta Pietrzak: Feministyczna politologia. O dwóch siostrach: Krytyce i Teorii  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.10

Agata Woźniak-Jakubiec, Maria Katarzyna Przybylska: O płci. Bez uprzedzeń (?). Recenzja książki Urojenia Płciowe  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.12

Agata Araszkiewicz: Mowa jabłka i ekonomia utraty. Sposoby czytania (pisania) tekstów Hélène Cixous  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.13

Michał Bomastyk: Myśl, emancypacja, kobiecość. Zaangażowana filozofia feministyczna Simone de Beauvoir  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.14

Jakub Skałbania i Miłosz Gołyszny: Religijne pojmowanie świata jako mentalny model rzeczywistości wynikający z odmiennych stylów poznawczych  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.15


December 2019

Marcin JaranowskiKatastrofa pod kontrolą. Status moralny ofiary i wykonawcy w eksperymencie Stanleya Milgrama dotyczącym posłuszeństwa w perspektywie etyki normatywnej  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.01

Agnieszka Hensoldt: Feminizm i pragmatyzm: przeszłość i wskazówki na przyszłość  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.02

Anna Adamowicz: Społeczne i językowe potencjały kontrhegemoniczne. Feminatywy jako pole walki i negocjacji  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.04

Bożena Chołuj: Zapomnienia w tradycji myśli feministycznej  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.05

Adrianna Zabrzewska: Gender w literaturze dla dzieci. Feministyczna metodologia: Ciało, Głos, Opowieść  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.06

Natalia Anna Michna: Estetyka na marginesie? Przegląd nurtów estetyki feministycznej  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.08

Katarzyna Szopa: Mad, Bad and Sad Women. Kobieca polityka konspiracyjna w feministycznych interpretacjach Antygony Sofoklesa  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.09

Rosi Braidotti: Cztery tezy na temat feminizmu po człowieku  [translation] [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2020.03.03


Comments are closed.