Online First


September 2019

Tomasz KorbakUnsupervised Learning and the Natural Origins of Content
doi: 10.26913/avant.2019.03.11


August 2019

Robert D. RupertGroup Minds and Natural Kinds
doi: 10.26913/avant.2019.03.08

Sebastian MedońSpołeczne (i nie tylko) uwarunkowania praktyk kartograficznych  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.04

Natalia Toporowska„Fantazje o kobiecości” i „queerowanie dragu”. Ciało w narracjach i występach polskich drag queens  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.07


July 2019

Zuzanna RucińskaEnactivist Interventions: Rethinking the Mind. A book review
doi: 10.26913/avant.2019.03.01

Julia RejewskaWokół normatywności. Recenzja 54 numeru Studia Philosophiae Christianae  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.06

Michał Andrzej PawłowskiLudwig Wittgenstein – filozof ciała?  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.03

Michał ObidzińskiMetody badania pamięci w ujęciu teorii rozmytego śladu  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.05


 

Comments are closed.