Online First


October 2019

Zuzanna Rucińska: Social and Enactive Perspectives on Pretending
doi: 10.26913/avant.2019.03.15

Interview with Anne Emmanuelle BergerHistoria ruchów emancypacyjnych we Francji  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.14


September 2019

Tomasz KorbakUnsupervised Learning and the Natural Origins of Content
doi: 10.26913/avant.2019.03.11

Anna Kocsis: Mental imagery and spatio-temporal continuity: Evidence from the function of the hippocampal formation
doi: 10.26913/avant.2019.02.04

Thomas Park: Why successful performance in imagery tasks does not require the manipulation of mental imagery
doi: 10.26913/avant.2019.02.02

Aneta Niczyporuk: Suppressing with images
doi: 10.26913/avant.2019.02.01

Piotr Zwarycz i Łukasz Afeltowicz: Etno-grafika? Rysunek jako narzędzie wywoływania i analizy danych etnograficznych  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.12

Przemysław Zawadzki i Agnieszka K. Adamczyk: Post- i transhumanizm w kontekście wybranych zjawisk artystycznych technokultury  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.13


August 2019

Robert D. RupertGroup Minds and Natural Kinds
doi: 10.26913/avant.2019.03.08

Sebastian MedońSpołeczne (i nie tylko) uwarunkowania praktyk kartograficznych  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.04

Natalia Toporowska„Fantazje o kobiecości” i „queerowanie dragu”. Ciało w narracjach i występach polskich drag queens  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.07


July 2019

Zuzanna RucińskaEnactivist Interventions: Rethinking the Mind. A book review
doi: 10.26913/avant.2019.03.01

Julia RejewskaWokół normatywności. Recenzja 54 numeru Studia Philosophiae Christianae  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.06

Michał Andrzej PawłowskiLudwig Wittgenstein – filozof ciała?  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.03

Michał ObidzińskiMetody badania pamięci w ujęciu teorii rozmytego śladu  [in Polish]
doi: 10.26913/avant.2019.03.05


 

Comments are closed.