Humanistyka i przyrodoznawstwo

Witold Wachowski

Abstract


W niniejszej recenzji dokonuję przeglądu zbioru tekstów Andrzeja Lewickiego opatrzonego wstępem, koncentrując się na tym ostatnim oraz na analizach autora zawartych we fragmentach jego książki z 1960, a także odnosząc je do współczesnych zmian w paradygmacie badań nad poznaniem


Autor tekstów w zbiorze: Andrzej Lewicki

Tytuł: Między humanistyką a przyrodoznawstwem. Od podstaw psychologii do eksperymentalnej psychologii klinicznej

Wstęp i dobór tekstów: Maria Lewicka, Helena Sęk Rok wydania: 2009

Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Liczba stron: 220Keywords


działanie; Lewicki Andrzej; orientacja w otoczeniu; poz- nanie; psychologia; wartość

Full Text:

PDF (Polish)

References


Dukas, R. & Ratcliffe, J. M. (red.). (2009). Cognitive Ecology II. Chicago: University of Chicago Press.

Gibson, J. J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton Mifflin.

Gibson, J. J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin.

Hutchins, E. (2010). Cognitive Ecology. Topics in Cognitive Science, 4, 705-715. DOI: 10.1111/j.1756-8765.2010.01089.x

Lewicka, M. & Sęk, H. (2009). Wstęp. Między humanistyką a przyrodoznawstwem – podstawowe zagadnienia psychologii, a psychologii klinicznej w szczególności. W A. Lewicki, Między humanistyką a przyrodoznawstwem. Od podstaw psychologii do eksperymentalnej psychologii klinicznej (s. 9-32). Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Lewicki, A. (1955). Mechanizm odróżniania w świetle nauki Pawłowa. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lewicki, A. (1960). Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lewicki, A. (2009). Między humanistyką a przyrodoznawstwem. Od podstaw psychologii do eksperymentalnej psychologii klinicznej. Introduction and selection of texts by M. Lewicka & H. Sęk. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Lewicki, A. (2016). Cognition as Orientation in the Environment. Translation: M. Kopczyńska. Avant, VII, 3/2016, 46-67. DOI: 10.26913/70302016.0109.0004

Rzepa, T. (red.). (1997). Psychologia w szkole lwowsko-warszawskiej: Twardowski, Witwicki, Baley, Błachowski, Kreutz, Lewicki, Tomaszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wachowski, W. (2016a). Andrzej Lewicki: a New Psychology and an Even Newer Paradigm. Avant, VII, 3/2016, 41-45. DOI: 10.26913/70302016.0109.0003


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Witold Wachowski