Oblicza ofiary w choreograficznych i literackich odsłonach Święta wiosny Igora Strawińskiego

Agnieszka Narewska

Abstract


The paper Faces of the victim in the choreographic and literary renditions of Rite of Spring by Igor Stravinsky presents various interpretations of the Chosen One, who is the central figure in many productions of this ballet. The main research materials for this article are selected choreographies of Rite of Spring, as well as literary texts inspired by this work. The aim of this paper is to present the dialogue between the original work by Stravinsky and Nijinsky and its choreographical and literary reinterpretations.


Keywords


Rite of Spring; ballet; dance; choreography; victim.

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bibliography:

Campbell, J. 1997. Bohater o tysiącu twarzy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Carpentier, A. 1997. Święto wiosny. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Dance is Not the Means, but the Idea. A Conversation with Romeo Castellucci. W: Program do Le Sacre du Printemps, reż. R. Castellucci, Ruhrtriennale Festival, 2014.

Duchen, J. 2006. Rites of Spring. London: Hodder.

Erhardt, L. 1978. Igor Strawiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Erhardt, L. 1962. Balety Igora Strawińskiego. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Henri, H. 2005. Esej o naturze i funkcji ofiary. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Jarzębska, A. 2002. Strawiński. Myśli i muzyka. Kraków: Musica Iagellonica.

Jennings, L., Dublin dance festival 2013: Stravinsky Evening. Źródło: http://www.theguar- dian.com/stage/2013/may/19/dublin-dance-festival-stravinsky-saarinen, 19.09.2014.

Królica, A. 2010. Plotka o Sacre du Printemps. W: Ognisty Ptak. Święto wiosny. Warszawa: Biblio- teka Gazety Wyborczej.

Moszyński, K. 1967. Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kultura duchowa, cz. 1.Warszawa: Wydawnic- two Książka i Wiedza.

Nasierowski, T. 2004. Gdy rozum śpi, a w mięśniach rodzi się obłęd. Warszawa: Neriton.

Okupnik, M. 2012. „Zmień moją żałobę w taniec”: O narracji filmowej Wima Wendersa, Zeszyty

Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, 9: 303–323.

Program do baletu Święto wiosny. 2012. oprac. P. Chynowski, Polski Balet Narodowy, Warszawa.

Program do baletu Święto wiosny. 2014. chor. A. Preljocaj, Kielecki Teatr Tańca.

Rembowska, A. 2009. Teatr Tańca Piny Bausch. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Spitz, E. & Uruchurtu, L. 2014.Rite of Spring: The Chosen Ones. Źródło: http://www.roh.org.uk/news/rite-of-spring-the-chosen-ones, 16.09.2014.

Strawiński, I. 1974. Kroniki mego życia. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Sunier, J. 2014. Stravinsky: Le Sacre du printemps – ballet. Źródło: http://audaud.com/2008/12/stravinsky-le-sacre-du-printemps-the-rite-of-spring- 20032008/, 21.09.2014.

Szoka, M. i Majewski, T., red. 2014. Święto wiosny: Dwie perspektywy. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi.

Trzaska, A. 2000. Trzy wybrane opracowania choreograficzne Święta wiosny Igora Strawińskiego – analiza porównawcza. W: D. Kubinowski, red. Taniec – Choreologia – Humanistyka. Poznań: Wydawnictwo Choreologii w Poznaniu.

Turska, I. 1989. Przewodnik baletowy. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Vlad, R. 1974. Strawiński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Filmography:

Riot at the Rite, reż. A. Wilson, 2005.

Święto wiosny, chor. M. Béjart, Balet XX wieku, 1970.

Święto wiosny, chor. P. Bausch, Tanztheater Wuppertal, 1978.

Święto wiosny, chor. W. Niżyński, Joffrey Ballet, 1989.

Rhytm is it!, reż. T. Grube, E. S. Lanch, 2004.

Święto wiosny, chor. N. Kasatkina, W. Vasilyov, Moscow Classical Ballet, 2004.

Święto wiosny, chor. R. Obadia, Compagnie Régis Obadia, 2006.

Święto wiosny, chor. W. Niżyński, Balet Teatru Maryjskiego, 2008.

Święto wiosny, chor. U. Scholz, Leipzig Ballet, 2008.

Święto wiosny, chor. S. Bobrov, Krasnoyarsk Opera and Ballet Theatre 2011.

Święto wiosny, chor. M. Béjart, Polski Balet Narodowy, 2012.

Święto wiosny, chor. E. Gat, Polski Balet Narodowy, 2012.

Święto wiosny, chor. W. Niżyński, Polski Balet Narodowy, 2012.

Święto wiosny, chor. W. Niżyski, Teatr Maryjski, 2013.

Święto wiosny, chor. J. Jung, ArtLab J Company, 2013.

Święto wiosny, chor. S. Waltz, Teatr Maryjski, 2013.

Święto wiosny, reż. R. Castellucci, 2014.

Święto wiosny, chor. A. Preljocaj, Kielecki Teatr Tańca, 2014.

Triptyk, reż. D. Gasson, Theatre Zingaro, 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Agnieszka Narewska