Normativity of environmental virtue ethics on the example of Ronald Sandler's ethics: a commentary

Dominika Dzwonkowska

Abstract


The aim of my article is to prove that environmental virtue ethics (EVE) can be a normative ethics. First I will present the arguments that virtue ethics can be a normative ethics (§1). Second I will demonstrate that the norms of virtue ethics are different than the norms of a utilitarian or deontological ethics (§ 2). Third I will propose the general maxim and premises stating what is right action according to Ronald Sandler’s EVE (§ 3). 

Keywords


environmental virtue ethics, normativity, Ronald Sandler

Full Text:

PDF (Polish)

References


Anscombe, G. E. M. (1958). Modern Moral Philosophy, Philosophy, 33(124): 1-19.

Brewer, T. (2009). The Retrieval of Ethics. Oxford: Oxford University Press.

Duchliński, P., Kobyliński, A., Moń, R., Podrez, E. (2015). O normatywności w etyce. Kraków: WAM.

Foot, P. (2001). Natural Goodness. Oxford: Oxford University Press.

Frankena, W. K. (1958). Toward a Philosophy of Moral Education. Harvard Education Review 28: 300-313.

Hill, Th. Jr. (1983). Ideals of Human Excellence and Preserving Natural Environment Environmental Ethics, 5(3): 211–224.

Hurtshouse, R. (2004). Normatywna etyka cnót. w: J. Jaśtal, red. Etyka i charakter. Kraków: Aureus: 191-209.

Hurtshouse, R. (1999) On Virtue Ethics. Oxford: Oxford University Press.

Hursthouse, R. Pettigrove, G. (2016). Virtue Ethics, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = .

Jaśtal, J. 2015. Etyka i czas. Wariacje aretologiczne. Kraków: Księgarnia Akademicka.

MacIntyre, A. (1996), Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Warszawa: PWN.

Piekarski, M. (2018). One or many normativities?. Studia Philosophiae Christianae, 54(1). Filozofia normatywności: w druku.

Sandler, R. (2007). Character and Environment. A Virtue-Oriented Approach to Environmental Ethics. Nowy Jork: Columbia University Press.

Sandler, R. (2018). Environmental Ethics. Theory in Practice. Oxford: Oxford University Press.

Sandler, R. (2012). The Ethics of Species. Cambridge: Cambridge University Press.

Szutta, N. (2012). Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót. Odpowiedź na zarzuty Gilberta Harmana. Diametros, 31: 88–112 .

Szutta, N. (2007). Współczesna etyka cnót. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Thoreau, H. D. (2011). Walden, czyli życie w lesie. Poznań: Rebis.

Treanor, B. (2014). Emplotting Virtue: A Narrative Approach to Environmental Virtue Ethics. Albany: SUNY Press.

Tyburski, W. (2006). Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej. Problemy Ekorozwoju, 1(1): 7-15.

Williams, B. (2006). Ethics and the Limits of Philosophy, Abingdon: Routledge.

Van Wensveen, L. (2000). Dirty Virtues: The Emergence of Ecological Virtue Ethics. Nowy Jork: Prometheus Books.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Dominika Dzwonkowska