Profil

AVANT to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone bieżącym trendom w badaniach interdyscyplinarnych, skoncentrowane na kognitywistyce, współczesnej filozofii nauki, antropologii poznawczej i kulturowej, społecznych badaniach nad nauką, jak i badaniach nad sztuką.

Publikujemy przede wszystkim takie rodzaje tekstów jak analizy, przeglądy, omówienia własnych badań, hipotezy, komentarze, dyskusje, recenzje i wywiady. Prezentujemy w nich interakcje między różnymi dyscyplinami: filozofią umysłu, psychologią, neurobiologią, robotyką, antropologią kulturową, socjologią, językoznawstwem i in.

Najczęściej publikujemy artykuły zamawiane*. Czasopismo jest polsko- i anglojęzyczne, udostępniane w sieci w trybie open access**. Ukazuje się z częstotliwością trzech numerów rocznie: przeważnie dwóch w pełni międzynarodowych oraz jednego polsko-angielskiego.

* W przypadku tekstów niezamawianych prosimy o przesłanie krótkiego listu na adres biuro @ avant.edu.pl z wyjaśnieniem, dlaczego proponowany manuskrypt powinien zostać opublikowany w naszym czasopiśmie.

** AVANT jest czasopismem open access, co oznacza, że wszystkie artykułe publikowane w tym czasopiśmie są dostępne przez Internet dla wszystkich użytkowników bezpośrednio po publikacji. Dostęp do artykułów jest możliwy w każdym czasie, bez jakiejkolwiek formy prenumeraty lub opłaty. Korzyści z publikowania w czasopiśmie open access obejmują:
– wolny dostęp dla wszystkich użytkowników na całym świecie
– zachowanie praw autorskich do swojej pracy
– zwiększona widzialność i czytelnictwo
– szybka publikacja
– brak ograniczeń fizycznych


Nasza standardowa licencja to CC BY-NC-ND 3.0. Dozwolony jest wszelki niekomercyjny użytek i rozpowszechnianie w dowolnym medium, pod warunkiem że zostanie umieszczona informacja o autorze i o czasopiśmie, a do rozpowszechnianych kopii nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.


Harmonogram publikacji:
Artykuły są dostępne w trybie Online First przed wydaniem pełnego docelowego numeru.
Numer 1/[rok] – kwiecień
Numer 2/[rok] – wrzesień
Numer 3/[rok] – grudzień


          

Możliwość komentowania jest wyłączona.