Profil

AVANT. Pismo awangardy filozoficzno-naukowej
TRENDY W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

AVANT to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone bieżącym trendom w badaniach interdyscyplinarnych, skoncentrowane na kognitywistyce, jak również na badaniach nad nauką, techniką i społeczeństwem oraz badaniach nad praktyką artystyczną.

Publikujemy przede wszystkim takie rodzaje tekstów jak analizy, przeglądy, omówienia własnych badań, komentarze, dyskusje, recenzje i wywiady. Prezentujemy w nich interakcje między różnymi dyscyplinami: filozofią umysłu, psychologią, neurobiologią, robotyką, antropologią kulturową, socjologią, językoznawstwem i in.

Najczęściej publikujemy artykuły zamawiane (choć doskonałe niezamawiane również są mile widziane). Czasopismo jest polsko- i anglojęzyczne, udostępniane w sieci w trybie open access. Ukazuje się z częstotliwością trzech numerów rocznie: dwóch w pełni międzynarodowych oraz jednego polsko-angielskiego (tzw. translatorskiego). Ten ostatni zwykle zawiera pewną liczbę polskich tłumaczeń, dlatego jego przygotowanie obejmuje pół roku; pozostałe dwa numery ukazują się w kolejnej połowie roku w odstępie kwartalnym.
? styczeń-czerwiec – 1*/[rok]
? lipiec-wrzesień – 2/[rok]
? październik-grudzień – 3/[rok]
Redakcja kładzie nacisk na atrakcyjną oprawę graficzną.

Open Access

AVANT jest czasopismem open access, co oznacza, że wszystkie artykułe publikowane w AVANT są dostępne przez internet dla wszystkich użytkowników bezpośrednio po publikacji. Dostęp do artykułów jest możliwy w każdym czasie, bez jakiejkolwiek formy prenumeraty lub opłaty za dostęp. Dozwolony jest wszelkie niekomercyjny użytek i rozpowszechnianie w dowolnym medium, pod warunkiem że zostanie umieszczona informacja o autorze i o czasopiśmie, a do rozpowszechnianych kopii nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. Standardowa licencja to CC BY-NC-ND 3.0, chyba że autor zdecydował inaczej.

Korzyści z publikowania w czasopiśmie open access obejmują:

  • Wolny dostęp dla wszystkich użytkowników na całym świecie
  • Zachowanie praw autorskich do swojej pracy
  • Zwiększona widzialność i czytelnictwo
  • Szybka publikacja
  • Brak ograniczeń przestrzennych

(*Zrezygnowano z oznaczania numerów translatorskich literą ?T? z powodu problemów technicznych z taką numeracją w niektórych bazach naukowych)

 

            MY W SIECI

P_Gladziej_homepage
EBNSMWCur
WW_web K_Bielec_homepage
 
 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.