PROJEKT AVANT jest projektem upowszechniającym interdyscyplinarny model nauki, w ramach którego realizowane są:


– inne wydarzenia naukowe

– promocje książek naukowych

– praktyki szkoleniowe dla tłumaczy tekstów naukowych


Niektóre z ww. działań projektowych wspierane były przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Założyciele Projektu Avant: Jan Iwańczyk, Anna Karczmarczyk, Piotr Momot i Witold Wachowski.

Możliwość komentowania jest wyłączona.