Organizacja

Redaktorzy tematyczni
Łukasz Afeltowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): nauki spoleczne
Krystyna Bielecka (Uniwersytet Warszawski): epistemologia, filozofia umysłu i kognitywistyka
Paweł Gładziejewski (Polska Akademia Nauk): kognitywistyka poznania społecznego
Witold Hensel (Uniwersytet w Białymstoku): teoria wiedzy
Tomasz Komendziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): badania interdyscyplinarne, enaktywizm, neurofenomenologia
Victor Loughlin (University of Antwerp): filozofia umysłu i kognitywistyka
Marta Olasik (Projekt Avant): studia nad podmiotowością lesbijską, geografie seksualności, krytyka zaangażowana, socjologia wiedzy
Marek Pokropski (Uniwersytet Warszawski): fenomenologia, filozofia umysłu, kognitywistyka
Georg Theiner (Villanova University): filozofia umysłu i kognitywistyka
Redaktorzy ds. administrowania stroną
Maria Onyszkiewicz (Uniwersytet Warszawski); Olgierd Borowiecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Redaktorzy ds. organizacyjnych
Franciszek Chwałczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); Agata Koprowicz (Uniwersytet Warszawski); Jakub Marciniak (Projekt Avant); Mikołaj Raczyński (Uniwersytet Warszawski); Filip Stawski (Ośrodek Badań Filozoficznych)
Sekretarz redakcji
Marcin Łysiak (Projekt Avant)
Redaktorzy naczelni
Aleksandra Derra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Przemysław Nowakowski (Polska Akademia Nauk)
Witold Wachowski (Projekt Avant / Ośrodek Badań Filozoficznych) – koordynator

Współpracownicy
Janusz Matysiak (asystent redakcji); Maciej Puzio (agent do zadań specjalnych); Przemysław Staroń (redaktor gościnny)

Rada Naukowa
Przewodniczący:
Włodzisław Duch
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Krzysztof Abriszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Ewa Bińczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Maciej Błaszak (Uniwersytet Adama Mickiewicza); Tadeusz Ciecierski (Uniwersytet Warszawski); Fred Cummins (University College Dublin); Tom Froese (Universidad Nacional Autónoma de México); Marek Kasperski (ThinkLab); Joel Krueger (University of Copenhagen); Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego); Jacek Malinowski (Polska Akademia Nauk; UMK); Sofia Miguens (University of Porto); Marcin Miłkowski (Polska Akademia Nauk); Jean-Luc Petit (Université de Strasbourg; College de France); Robert Poczobut (Uniwersytet w Białymstoku); Piotr Przybysz (Uniwersytet Adama Mickiewicza); Eleanor Rosch (University of California); Bartłomiej Świątczak (University of Science and Technology of China)

Recenzenciwykaz okresowy
Autor naszego logo (wszystkich wersji)
Antoni Domański (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Wydawcy
Ośrodek Badań Filozoficznych w Warszawie (główny wydawca)
Indeksowanie i ewaluacja
AVANT znajduje się w następujących bazach i rejestrach naukowych: Scopus (Elsevier), Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)The Directory of Open Access Journals (DOAJ)Index Copernicus Journals Master ListCentral and Eastern European Online Library (CEEOL)The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)EBSCO Publishing, PhilPapers, Academic Journals DatabaseThe ZDB databaseEZB LibraryWZB LibraryHBZ LibraryJURN DirectoryWorldCat CatalogNEOS CatalogueBibliotece Wirtualnej Nauki BazHumAdvanced Science Indexbazie ARIANTA, Polskim Indeksie Filozoficznym, a także w rejestrach akademickich i lokalnych. Czasopismo znajduje się też na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019 – 40 pkt).
AVANT. Pismo awangardy filozoficzno-naukowej zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod numerem: PR 17724.
ISSN: 2082-6710
Kontakt
dla autorów: biuro @ avant.edu.pl
dla instytucji:  avant @ avant.edu.pl
Czasopismo AVANT jest częścią Projektu Avant.

Możliwość komentowania jest wyłączona.