Organizacja

Redaktorzy tematyczni
Łukasz Afeltowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Nauki spoleczne
Krystyna Bielecka (Uniwersytet Warszawski): Epistemologia, filozofia umysłu i kognitywistyka
Paweł Gładziejewski (Polska Akademia Nauk): Kognitywistyka poznania społecznego
Witold Hensel (Uniwersytet w Białymstoku): Teoria wiedzy
Tomasz Komendziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Badania interdyscyplinarne, enaktywizm, neurofenomenologia
Victor Loughlin (University of Antwerp): Filozofia umysłu i kognitywistyka
Marek Pokropski (Uniwersytet Warszawski): Fenomenologia, filozofia umysłu, kognitywistyka
Georg Theiner (Villanova University): Filozofia umysłu i kognitywistyka
Redaktorzy językowi
Ewa Bodal; Nelly Strehlau; Monika Włudzik
Redaktorka ds. administrowania stroną
Maria Onyszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Redaktorzy ds. organizacyjnych
Agata Koprowicz (Uniwersytet Warszawski); Filip Stawski (Ośrodek Badań Filozoficznych)
Sekretarz redakcji
Marcin Łysiak (Uniwersytet Warszawski)
Redaktorzy naczelni
Aleksandra Derra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Przemysław Nowakowski (Polska Akademia Nauk)
Witold Wachowski (Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk) – koordynator

Współpracownicy
Janusz Matysiak (asystent redakcji); Przemysław Staroń (redaktor gościnny)

Rada Naukowa
Przewodniczący:
Włodzisław Duch
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Krzysztof Abriszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Ewa Bińczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Maciej Błaszak (Uniwersytet Adama Mickiewicza); Tadeusz Ciecierski (Uniwersytet Warszawski); Fred Cummins (University College Dublin); Tom Froese (Universidad Nacional Autónoma de México); Marek Kasperski (ThinkLab); Joel Krueger (University of Copenhagen); Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego); Jacek Malinowski (Polska Akademia Nauk; UMK); Sofia Miguens (University of Porto); Marcin Miłkowski (Polska Akademia Nauk); Jean-Luc Petit (Université de Strasbourg; College de France); Robert Poczobut (Uniwersytet w Białymstoku); Piotr Przybysz (Uniwersytet Adama Mickiewicza); Eleanor Rosch (University of California); Bartłomiej Świątczak (University of Science and Technology of China)

Kolegium Recenzenckie
Glenn Carruthers (Macquarie University); Tatiana Chernigovskaya (St. Petersburg State University); Kathleen Coessens (Vrije Universiteit Brussel); Igor Dolgov (New Mexico State University); Maciej Dombrowski (Uniwersytet Wrocławski); Judith Enriquez (University of North Texas); Katalin Farkas (Central European University); Rafał Gruszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Tomasz Jarmużek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Andrzej Kapusta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); Piotr Konderak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); Marek McGann (University of Limerick); Kajetan Młynarski (Uniwersytet Jagielloński); Georg Northoff (University of Ottawa); Andrzej W. Nowak (Uniwersytet Adama Mickiewicza); Peter S. Petralia (Manchester Metropolitan University); Witold Płotka (Uniwersytet Gdański); John Sutton (Macquarie University). Wykaz okresowy
Autor naszego logo (wszystkich wersji)
Antoni Domański (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Wydawcy
Ośrodek Badań Filozoficznych w Warszawie (główny wydawca)
Indeksowanie i ewaluacja
AVANT znajduje się w następujących bazach i rejestrach naukowych: Scopus (Elsevier), Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)The Directory of Open Access Journals (DOAJ)Index Copernicus Journals Master ListCentral and Eastern European Online Library (CEEOL)The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)EBSCO Publishing, PhilPapers, Academic Journals DatabaseThe ZDB databaseEZB LibraryWZB LibraryHBZ LibraryJURN DirectoryWorldCat CatalogNEOS CatalogueBibliotece Wirtualnej Nauki BazHumAdvanced Science Indexbazie ARIANTA, Polskim Indeksie Filozoficznym, a także w rejestrach akademickich i lokalnych. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (B, 13 pkt).
AVANT. Pismo awangardy filozoficzno-naukowej zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod numerem: PR 17724.
ISSN: 2082-6710
Kontakt
dla autorów: biuro @ avant.edu.pl
dla instytucji:  avant @ avant.edu.pl
Czasopismo AVANT jest częścią Projektu Avant.

Możliwość komentowania jest wyłączona.