Organizacja

Redaktorzy tematyczni
Łukasz Afeltowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Nauki spoleczne
Krystyna Bielecka (Uniwersytet Warszawski): Epistemologia, filozofia umysłu i kognitywistyka
Aleksandra Derra (Trinity College w Dublinie; UMK): Filozofia języka i filozofia nauki
Paweł Gładziejewski (Polska Akademia Nauk): Kognitywistyka poznania społecznego
Witold Hensel (Uniwersytet w Białymstoku): Teoria wiedzy
Tomasz Komendziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Badania interdyscyplinarne, enaktywizm, neurofenomenologia
Victor Loughlin (University of Antwerp): Filozofia umysłu i kognitywistyka
Marek Pokropski (Uniwersytet Warszawski): Fenomenologia, filozofia umysłu, kognitywistyka
Georg Theiner (Villanova University): Filozofia umysłu i kognitywistyka
Redaktor statystyczny
Tomasz Górny
Redaktorzy językowi
Ewa Bodal; Paulina Matysiak; Marta Piasecka; Victoria Stone; Nelly Strehlau; Monika Włudzik
Redaktor techniczny
Antoni Wójcik
Redaktor ds. mediów
Błażej Brzostek
Redaktor artystyczny
Karolina Pluta
Sekretarze redakcji
Jan Iwańczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Marcin Łysiak (Uniwersytet Warszawski)
Redaktorzy naczelni
Przemysław Nowakowski (Ośrodek Badań Filozoficznych)
Witold Wachowski (Uniwersytet Warszawski)

Współpracownicy
Iwo Fisz (prawnik); Borys Jastrzębski (specjalista ds. mediów); Agata Koprowicz (redaktor ds. organizacyjnych); Janusz Matysiak (asystent sekretarza); Przemysław Staroń (specjalista ds. praktyki i teorii arteterapii)

Rada Naukowa
Przewodniczący:
Włodzisław Duch
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Krzysztof Abriszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Ewa Bińczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Maciej Błaszak (Uniwersytet Adama Mickiewicza); Tadeusz Ciecierski (Uniwersytet Warszawski); Fred Cummins (University College Dublin); Tom Froese (Universidad Nacional Autónoma de México); Marek Kasperski (ThinkLab); Joel Krueger (University of Copenhagen); Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego); Jacek Malinowski (Polska Akademia Nauk; UMK); Sofia Miguens (University of Porto); Marcin Miłkowski (Polska Akademia Nauk); Jean-Luc Petit (Université de Strasbourg; Coll?ge de France); Robert Poczobut (Uniwersytet w Białymstoku); Piotr Przybysz (Uniwersytet Adama Mickiewicza); Eleanor Rosch (University of California); Bartłomiej Świątczak (University of Science and Technology of China)

Kolegium Recenzenckie
Glenn Carruthers (Macquarie University); Tatiana Chernigovskaya (St. Petersburg State University); Kathleen Coessens (Vrije Universiteit Brussel); Igor Dolgov (New Mexico State University); Maciej Dombrowski (Uniwersytet Wrocławski); Judith Enriquez (University of North Texas); Katalin Farkas (Central European University); Rafał Gruszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Tomasz Jarmużek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Andrzej Kapusta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); Piotr Konderak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); Marek McGann (University of Limerick); Kajetan Młynarski (Uniwersytet Jagielloński); Georg Northoff (University of Ottawa); Andrzej W. Nowak (Uniwersytet Adama Mickiewicza); Peter S. Petralia (Manchester Metropolitan University); Witold Płotka (Uniwersytet Gdański); John Sutton (Macquarie University). Wykaz okresowy
Autor naszego logo (wszystkich wersji)
Antoni Domański (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Wydawcy
Ośrodek Badań Filozoficznych w Warszawie
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Indeksowanie i ewaluacja
AVANT znajduje się w następujących bazach i rejestrach naukowych: Scopus (Elsevier), The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)The Directory of Open Access Journals (DOAJ)Index Copernicus Journals Master ListCentral and Eastern European Online Library (CEEOL)The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)EBSCO Publishing, PhilPapers, Academic Journals DatabaseThe ZDB databaseEZB LibraryWZB LibraryHBZ LibraryJURN DirectoryWorldCat CatalogNEOS CatalogueBibliotece Wirtualnej Nauki BazHumAdvanced Science Indexbazie ARIANTA, Polskim Indeksie Filozoficznym, a także w rejestrach akademickich i lokalnych. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (B, 13 pkt).
AVANT. Pismo awangardy filozoficzno-naukowej zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod numerem: PR 17724.
ISSN: 2082-6710
Czasopismo AVANT jest częścią Projektu Avant.
b i u r o @ a v a n t . e d u . p l
a v a n t @ a v a n t . e d u . p l

Możliwość komentowania jest wyłączona.