Sympozjum interdyscyplinarne, 19-20 stycznia 2019, Warszawa

afafafaf


Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum poświęconym badaniom nad afordancjami, zwanymi też ofertami (z ang. affordance). Badania te obejmują szerokie spektrum dziedzin, począwszy od psychologii ekologicznej, poprzez m.in. filozofię umysłu, robotykę, HCI, dizajn czy badania nad sztuką, po badania społeczne. Jednocześnie ożywiają dyskusje na kontrowersyjne tematy, takie jak (anty)reprezentacjonizm, poznawcza integracja człowieka z otoczeniem, jak i samo pojęcie afordancji. Mimo różnorodności i zaawansowania owych badań, tematyka ta nadal jest słabo znana w Polsce. Jednym z celów naszego sympozjum jest jej upowszechnienie. Chcemy również zachęcić do konfrontacji różnych stanowisk teoretycznych. Dlatego też zachęcamy do udziału nie tylko badaczy bezpośrednio związanych z tematem oraz tych, którzy zajmują się ogólniej interakcjami człowiek-środowisko, ale także krytyków. Równie mile widziani są wiedzeni ciekawością naukową słuchacze i potencjalni dyskutanci.


Zaproszeni goście:

prof. Andrzej Klawiter (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
prof. Anna Preis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
prof. Joanna Rączaszek-Leonardi (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, Uniwersytet Warszawski)


Terminy:

Zgłoszenie abstraktów (ok. 200 słów) 5 grudnia 2018
Ocena abstraktów 15 grudnia 2018
Wniesienie opłaty rejestracyjnej dla uczestników czynnych (100 zł) 31 grudnia 2018

Zachęcamy do zgłaszania referatów i plakatów. Formularz rejestracyjny do pobrania
Wypełniony formularz prosimy wysłać na adres mailowy: sympozjum2 @ avant.edu.pl


Organizatorzy:

Projekt Avant (Ośrodek Badań Filozoficznych; organizator cyklu) i Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (organizator edycji)

Komitet organizacyjny:

Dominika Dzwonkowska (UKSW), Michał Piekarski (UKSW),
Filip Stawski (OBF), Witold Wachowski (UW, IFiS PAN)


Patronat:
[w przygotowaniu]


Informacje o miejscach noclegowych:
[w przygotowaniu]


Publikacja:
Wybrane (pozytywnie ocenione przez recenzentów) artykuły autorstwa
uczestników sympozjum ukażą się w czasopiśmie Avant.


Pytania do organizatorów prosimy kierować na adres: sympozjum2 @ avant.edu.pl

Więcej informacji wkrótce.

 


Sympozjum „Afordancje, czyli oferty” , 19-20 stycznia 2019, Warszawa.

[Wykorzystano grafikę Red Geometric Polygon Background Clip Art 123 Freevectors. Licencja CC BY-NC 4.0. Źródło]

Możliwość komentowania jest wyłączona.