Sympozjum interdyscyplinarne, 14-15 czerwca 2019, Bydgoszcz

cfp-diz03

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym sympozjum Filozofia dizajnu. Wydarzenie poświęcone jest technicznym, poznawczym, społecznym i kulturowym wymiarom projektowania, szeroko rozumianego, obejmującego cały zróżnicowany obszar interakcji człowiek–artefakt. Przy tym zależy nam także na skonfrontowaniu podejść praktycznych z teoretycznymi. Pojemne pojęcie „dizajn”, mimo pewnego sprzeciwu purystów językowych, odnosi się zarówno do procesu projektowania, projektu, jak i realnego wytworu – w tak zróżnicowanych przestrzeniach ludzkiej aktywności jak wzornictwo przemysłowe, typografia, projektowanie interakcji człowiek–komputer, architektura, aranżacja wnętrz, a także różne dziedziny sztuki, jak również wytwarzanie i modyfikowanie złożonych relacji między naturą a techniką w makroskali. Poprzez sympozjum pragniemy umożliwić interakcję wizji i doświadczeń, związanych z takim szeroko rozumianym dizajnem, przedstawicielom polskiego środowiska teoretyków, praktyków i badaczy. Poza samymi dziedzinami projektowania, interesują nas analizy i refleksje przedstawicieli kognitywistyki, psychologii, socjologii, etnografii, filozofii, historii sztuki i innych. Jest to dla nas – organizatorów – kolejny eksperyment konferencyjny, w którym ryzyko wiąże się z może nazbyt szerokim zakresem przedmiotowym oraz brakiem wspólnego języka. A ponieważ zależy nam na świadkach eksperymentu, zachęcamy do udziału nie tylko potencjalnych referentów, ale także dyskutantów i wiedzionych ciekawością naukową słuchaczy.

Chcąc sprostać dobremu zwyczajowi sugerowanych zagadnień na potrzeby referatów, posłużymy się tym razem cytatami* z prac cennych dla nas autorek i autorów (pozostając otwarci również na własne Państwa sugestie):  ►►►


Zaproszeni goście:
Ewa Satalecka
(Wydział Sztuki Nowych Mediów, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa). Abstrakt wystąpienia
Paulina Rojek-Adamek
(Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków). Abstrakt wystąpienia

Terminy:

Zgłoszenie abstraktów 20 maja 2019
Ocena abstraktów 27 maja 2019
Wniesienie opłaty rejestracyjnej 150 zł za uczestnictwo z referatem 5 czerwca 2019

Zachęcamy do zgłaszania referatów i plakatów. Formularz rejestracyjny do pobrania
Wypełniony formularz prosimy wysłać na adres mailowy: sympozjum3 @ avant.edu.pl

Opłaty rejestracyjne przeznaczone są na pokrycie kosztów zaproszenia gości, bufetu kawowego, materiałów konferencyjnych i lokalnych kosztów logistycznych.


Dane do przelewu opłat [pobierz]


Organizator lokalny:
Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Organizator cyklu:
Projekt Avant, Ośrodek Badań Filozoficznych

Współpraca i patronat naukowy:
Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

loga-6w-cd

Patronat medialny:
Piąte Piętro                 
Czasopismo Avant

loga-patr-sym-diz

Komitet organizacyjny:
Maciej Chlewicki (UKW), Przemysław Nowakowski (IFiS PAN), Dominika Andrulewicz (ASPwW), Filip Stawski (PA/OBF), Mikołaj Raczyński (UW), Witold Wachowski (IFiS PAN, UW)

Miejsce:
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Główna Aula (I piętro),
ul. Karola Szymanowskiego 3, Bydgoszcz


Program [pobierz]           Folder [pobierz]


Sympozjum Filozofia dizajnu, 14-15 czerwca 2019, Bydgoszcz


*Źródła cytatów:
– Donald Norman (1) – w: Donald Norman. (2015). Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie. Przełożyła: Dorota Skalska-Stefańska. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, s. 11.
– Ewa Satałecka – w: Aleksandra Boćkowska, Ewa Satałecka (2018). Co krój pisma mówi o miłości. Wywiad. Magazyn Vogue Polska: https://www.vogue.pl/a/co-kroj-pisma-mowi-o-milosci
– Deyan Sudjic – w: Deyan Sudjic. (2013). Język rzeczy. Przełożył Adam Puchejda. Kraków: Wydawnictwo Karakter, s. 55.
– Paulina Rojek-Adamek – w: Paulina Rojek-Adamek. (2016). Wymiary współczesnego design’u a koncepcja zrównoważonego rozwoju. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica nr 56/2016, s. 21.
– Marcin Wicha – w: Marcin Wicha. (2015). Jak przestałem kochać design. Kraków: Wydawnictwo Karakter. E-book.
– Donald Norman (2) – w: Donald Norman. (2018). Dizajn na co dzień. Przełożyła Dorota Malina. Kraków: Wydawnictwo Karakter, s. 26.
– Krzysztof Lenk, w: Krzysztof Lenk, Ewa Satalecka. (2018). Podaj dalej. Design, nauczanie, życie. Kraków: Wydawnictwo Karakter, s. 339.
– Victor Papanek – w: Victor Papanek. (2012). Dizajn dla realnego świata. Przełożyła Joanna Holzman. Łódź: Wydawnictwo Recto verso, s. 9.
– Charlotte i Peter Fiell – w: Charlotte Fiell, Peter Fiell. (2015). Design. Historia projektowania. Przełożyła Anna Cichowicz. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, s. 497.

Wykorzystano fotografię autorstwa João Jesusa, źródło: https://www.pexels.com/photo/grayscale-photography-of-white-concrete-wall-925744/ (domena publiczna)

Możliwość komentowania jest wyłączona.