1/2012

Immune system, immune self / System odpornościowy, ja immunologiczne
Avant, Vol. III, No. 1/2012. ISSN: 2082-6710. Editors: Anna Karczmarczyk, Jakub R. Matyja, Jacek S. Podgórski & Witold Wachowski.Preface

I. Immune system, immune self
1.  Bartłomiej Świątczak: Immune system, immune self
2.  Jacek S. Podgórski: Who is on guard for harmony? (translation)
3.  Uri Hershberg: Life as a meshwork of selves. Interview
4.  Neeraja Sankaran: The pluripotent history of immunology
5.  Yair Neuman: The Immune Self: Practicing Meaning in vivo
6.  Monika Włudzik: An author worth defending
7.  Ed Cohen: A Body Worth Defending. Opening Up a Few Concepts (reprint)
8.  Janusz Guzowski: Alfred I. Tauber: Transgressing
9.  Alfred I. Tauber: From the immune self to moral agency
10. Selected literature on immunity

2. Philosophical Interviews
1.  Anna Karczmarczyk: Investigating subjectivity
2.  Husserl, self and others: an interview with Dan Zahavi

3. Guest of the Issue
1.  Mark Rowlands: Of Wolves and Philosophers. Interview
2.  Mark Rowlands: Representing without Representations
3.  Andreas Elpidorou: Where is my mind? Mark Rowlands on the vehicles of cognition

4. Book Reviews
1.  John Carvalho: Varietes of Presence
2.  Paweł Gładziejewski & Dawid Lubiszewski: Res cogitans extensa
3.  Kevin Ryan: A Critical History of the Embodied Cognitive Research Paradigm
4.  Jakub R. Matyja: Dancing about music, rather than talking?

5. Studies on Musical Practice
1.  Witold Wachowski: ?Immunology of music?? (translation)
2.  Matthew Shipp by Phil Freeman
3.  Matthew Shipp: About the music in an imperfect world. Interview

6. Artists of the Issue
1.  Monica Linville: Surf and Mountain Range
2.  Photographer of the issue: Agnieszka SrokaW e r s j a    p o l s k o j ę z y c z n a

Przedmowa

7. System odpornościowy, ja immunologiczne
1.  Bartłomiej Świątczak: System odpornościowy, ja immunologiczne (przekład)
2.  Jacek S. Podgórski: Kto stoi na straży harmonii? Wprowadzenie
3.  Uri Hershberg: Życie jako sieć różnych jaźni. Wywiad
4.  Neeraja Sankaran: Pluripotencjalna historia immunologii  (przekład)
5.  Yair Neuman: Ja immunologiczne: tworzenie znaczenia in vivo (przekład)
6.  Monika Włudzik: Autor wart obrony
7.  Ed Cohen: Ciało warte obrony. Wyjaśnienie kilku pojęć (przekład)
8.  Janusz Guzowski: Alfred I. Tauber: Przekraczając
9.  Alfred I. Tauber: Od immunologicznego ja do działania moralnego (przekład)
10.  Wybrana literatura na temat odporności

8. Wywiady filozoficzne
1.  Anna Karczmarczyk: Badając subiektywność
2.  Husserl, jaźń i inni. Wywiad z Danem Zahavim

9. Gość numeru
1.  Mark Rowlands: O wilkach i filozofach. Wywiad
2.  Mark Rowlands: Reprezentowanie bez reprezentacji (przekład)
3.  Andreas Elpidorou: Gdzie jest mój umysł? Mark Rowlands o nośnikach poznania (przekład)

10. Recenzje książek
1.  John Carvalho: Różnorodność obecności
2.  Kevin Ryan: Krytyczna historia ucieleśnienia jako modelu badawczego
3.  Jakub R. Matyja: Tańczenie o muzyce zamiast rozmowy

11. Badania nad praktyką muzyczną
1.  Witold Wachowski: “Immunologia muzyki?” Wprowadzenie
2.  Matthew Shipp według Phila Freemana
3.  Matthew Shipp: O muzyce w niedoskonałym świecie. Wywiad

12. Artyści numeru
1.  Monica Linville: Surf i Mountain Range
2.  Fotograf numeru: A. Sroka


1/2012, cały numer [PDF 5,53MB]


Publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), działalność wydawnicza, nr umowy: 631/P-DUN/2012, okres realizacji: 2012.


Niniejsza wersja online czasopisma ? oznaczona ISSN: 2082-6710 ? stanowi wersję referencyjną.

Teksty udostępniono na licencji CC BY-NC-ND 3.0, z wyjątkiem
– tekst M. Rowlandsa oraz jego przekład: CC BY-NC 3.0;
– tekst E. Cohena oraz jego przekład: specjalna zgoda właścicieli praw do tekstów na publikację w wolnym dostępie.