1/2018

Zastosowania filozofii analitycznej w prawoznawstwie
Avant, rocznik IX, tom 1/2018. ISSN: 2082-6710. Redaktorzy numeru: Paweł Banaś, Wojciech Ciszewski, Adam Dyrda, Bartosz Janik.

1medAv_cov12018 1medAv_ba12018

 

WPROWADZENIE
Paweł Banaś, Wojciech Ciszewski, Adam Dyrda, Bartosz Janik: Zastosowania filozofii analitycznej w prawoznawstwie

I. OGÓLNE PROBLEMY PRAWA I TEORII PRAWA
1. Tomasz Bekrycht: Metafizyka pozytywizmu prawniczego w świetle fenomenologii prawa
2. Maciej Dybowski: O intuicji w analitycznych teoriach prawa
3. Adam Dyrda: Realizm prawniczy a pozytywizm prawniczy
4. Bartosz Biskup: Aporia Phila z perspektywy teorii aktów mowy

II. SZCZEGÓLNE FILOZOFICZNE PROBLEMY PRAWA
1. Izabela Skoczeń: Rozstrzyganie sporów w oparciu o zasady dobra i słuszności versus orzekanie w „trudnych przypadkach” w świetle współczesnych koncepcji metaetycznych
2. Szymon Osmola: Między obietnicą a umową: Granice zastosowania filozoficznego dyskursu o obietnicach w teorii prawa kontraktowego
3. Szymon Mazurkiewicz: Czy natura człowieka może być podstawą praw człowieka? Ujęcie analityczne

III. PRAWOZNAWSTWO – ETYKA – POLITYKA 
1. Katarzyna Eliasz: Krytyka neorepublikańskiej koncepcji wolności politycznej Philipa Pettita
2. Wojciech Ciszewski: Czy demokracja to rządy większości wyłonionej w wyborach?
3. Marta Dubowska: Praktyczny konstytucjonalizm federalisty Publiusa i jego filozoficzne podstawy


Publikację sfinansowano przy wsparciu Kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa (”SPCG”).

Możliwość komentowania została wyłączona.