O płci. Bez uprzedzeń (?)

Recenzja książki Urojenia Płciowe

Avant, wol. XI, nr 3, doi: 10.26913/avant.2020.03.12
publikowane na licencji CC BY-NC-ND 3.0

Agata Woźniak-Jakubiec orcid-id
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
a.wozniakjakubiec @ doktorant.umk.pl

Maria Katarzyna Przybylska orcid-id
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
stellaskygge @ gmail.com

Opublikowano 10 stycznia 2020   Pełny tekst

W książce Urojenia płciowe. Jak dzięki naszym umysłom, społeczeństwu i neuroseksizmowi powstają różnice między kobietami i mężczyznami Cordelia Fine dokonuje próby naświetlenia wpływu, jaki na badania neuronaukowe wywierają stereotypy związane z płcią. Fine dokonuje przeglądu szeregu prac prowadzonych przez kognitywistów, psychologów, socjologów i przedstawicieli nauk o poznaniu pod kątem identyfikacji stojących za nimi przesądów i założeń. Nie jest to bynajmniej jedyny cel, jaki stawia sobie autorka, gdyż ważny jest czytelny w tej pracy zamysł uwrażliwienia odbiorców na to, jak zgubny wpływ mogą mieć mylne reinterpretacje wyników badań naukowych, tworzone i prezentowane przez media i środowisko pozanaukowe. […]

Słowa kluczowe: neuroseksizm; płeć; neurobiologia; stereotypy płciowe; esencjalizm biologiczny; determinizm neuronalny; edukacja neutralna płciowo; niebinarne tożsamości płciowe


Book review of the Polish translation of Delusions of Gender

Keywords: neurosexism; gender; neurobiology; gender stereotypes; biological essentialism; neuronal determinism; gender neutral education; non-binary gender identities


Bibliografia

Bennett, C. M., Baird, A. A., Miller, M. B., & Wolford, G. L. (2009). Neural correlates of interspecies perspective taking in the post-mortem Atlantic Salmon: an argument for multiple comparisons correction. Neuroimage, 47 (Suppl 1), 125.
https://doi.org/10.1016/S1053-8119(09)71202-9
Fine, C. (2018). Urojenia Płciowe. Jak dzięki naszym umysłom, społeczeństwu i neuroseksizmowi powstają różnice między kobietami i mężczyznami, (A. Derra, A. Łuka, & W. Sak, tłum). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Ligocka, M., & Suchańska, A. (2011). Inklinacja narracyjna a złożoność Ja i tożsamość. Studia Psychologiczne, 49, 2, 20.
https://doi.org/10.2478/v10167-011-0008-5
Maguire, E. A., Gadian, D. G., Johnsrude, I. S., Good, C. D., Ashburner, J., Frackowiak, R. S., Frith, C. D. (2000). Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(8), 4398-4403.
https://doi.org/10.1073/pnas.070039597
Jankowiak-Siuda, K., Kantor-Martynuska, J., Siwy-Hudowska, A., Śmieja-Nęcka, M., Dobrołowicz-Konkol, M., Zaraś-Wieczorek, I., & Siedler, A. (2017). Analiza właściwości psychometrycznych polskiej wersji językowej Skróconej Skali Ilorazu Empatii (SSIE): The Empathy Quotient (EQ-Short). Psychiatria Polska, 51(4).
https://doi.org/10.12740/PP/64270
Szymanek, K. (2001). Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Możliwość komentowania została wyłączona.