Podane dalej. Inna książka o dizajnie

Avant, wol. XI, nr 3, doi: 10.26913/avant.2020.03.43
publikowane na licencji CC BY-NC-ND

Witold Wachowski orcid-id
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
w.wachowski@umcs.pl

Przyjęto 26 grudnia 2020; zaakceptowano 30 grudnia 2020; opublikowano 31 grudnia 2020.
Pełny tekst

Abstrakt: Tekst jest przeglądem książki Podaj dalej. Dizajn, nauczanie, życie, a także refleksją zarówno nad projektowaniem, jak i nad wartością takiej literatury z perspektywy naukowej. Książka formalnie jest wywiadem-rzeką, można ją też zaliczyć do publikacji z zakresu dydaktyki i teorii dizajnu, interesującego w świetle kognitywistyki, jak i badań społecznych.

Słowa kluczowe: diagram; dizajn; kognitywistyka; percepcja; projektowanie informacji graficznej


Review of the book Podaj dalej. Dizajn, nauczanie, życie (2018)

Keywords: diagram; design; cognitive science; perception; graphic information design


Bibliografia

Alač, M. i Hutchins, E. (2004). I See What You Are Saying: Action as Cognition in fMRI Brain Mapping Practice. Journal of Cognition and Culture, 4(3), 629-661.
https://doi.org/10.1163/1568537042484977
Craig, D. L, Nersessian, N. J. i Catrambone, R. (2002). The Role of Diagrams and Diagrammatic Affordances in Analogy. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 24.
Drenda, O. (2018). Wyroby. Pomysłowość wokół nas. Kraków: Karakter.
Evagorou, M., Erduran, S. i Mäntylä, T. (2015). The role of visual representations in scientific practices: from conceptual understanding and knowledge generation to ‘seeing’ how science works. International Journal of STEM Education, 2, 11.
https://doi.org/10.1186/s40594-015-0024-x
Grabowski, W. (2017). Dizajn tamtych czasów. Warszawa: Nisza.
Jacobson, R. (red.). (2000). Information Design. Cambridge, MA: The MIT Press.
Kaptelinin, V. (2014). Affordances and Design. Aarhus: The Interaction Design Foundation.
Kirsh, D. (2014). Myślenie za pomocą reprezentacji zewnętrznych (Ł. Afeltowicz, tlum). Avant, 5(1), 94-125.
https://doi.org/10.26913/50102014.0106.0006
Krawczyk, M. (2019). Estetyka i finanse. O miejscu i roli tego, co estetyczne w świecie eletronicznych rynków finansowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Latour, B. (1986/2012). Wizualizacja i poznanie: zrysowywanie rzeczy razem. (A. Derra i M. Frąckowiak, tłum.). Avant, 3(T), 207-257.
Lenk, K. (2010). Pokazać. Wyjaśnić. Prowadzić. Cieszyn: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości.
Lenk, K. i Satalecka, E. (2018). Podaj dalej. Dizajn, nauczanie, życie. Kraków: Karakter.
Myczkowska-Szczerska, A. (2018). Projektowanie informacji wizualnej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki.
Nersessian, N. J. (2006). The Cognitive-Cultural Systems of the Research Laboratory. Organization Studies, 27(1), 125-145.
https://doi.org/10.1177/0170840606061842
Newell, A. i Simon, H. A. (1972). Human Problem Solving. Englewood Cliffs, New Yersey: Prentice Hall.
Norman, D. A. (1992). Turn Signals are the Facial Expressions of Automobiles. New York: Basic Books.
Norman, D. A. (2015). Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie. (D. Skalska-Stefańska, tłum.). Warszawa: Arkady.
Norman, D. A. (2018). Dizajn na co dzień. (D. Malina. tłum.). Kraków: Wydawnictwo Karakter.
Sheredos, B. Communicating with scientific graphics: A descriptive inquiry into non-ideal normativity. (2017). Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 63, 32-44.
https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2017.03.009
Sheredos, B., Burnston, D., Abrahamsen, A. i Bechtel, W. (2013). Why Do Biologists Use So Many Diagrams? Philosophy of Science, 80(5), 931-944.
https://doi.org/10.1086/674047
van der Waarde, K. (2010). Projektowanie informacji. 2+3D, 1.01.2010. Pobrano z: https://www.2plus3d.pl/artykuly/projektowanie-informacji (02.12.2020).
Wicha, M. (2015). Jak przestałem kochać design. Kraków: Karakter.
Wicha, M. (2017). Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Kraków: Karakter.

Możliwość komentowania została wyłączona.