Zaburzony umysł. Recenzja książki Erica Kandela

Avant, wol. XI, nr 3, doi: 10.26913/avant.2020.03.45
publikowane na licencji CC BY-NC-ND

Filip Stawski
Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależniań MAR
filip.stawski@avant.edu.pl

Przyjęto 2 marca 2020; zaakceptowano 10 maja 2020; opublikowano Online First 31 grudnia 2020.
Pełny tekst

Abstrakt: Tekst stanowi recenzję polskojęzycznego przekładu książki Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych autorstwa światowej sławy badacza Erica Kandela. Omówiono treść poszczególnych rozdziałów i oceniono ogólnie publikację.

Słowa kluczowe: psychiatria; zaburzenia psychiczne; neurobiologia; neurologia; umysł


Review of the book Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych

Abstract: In the review I discuss the Polish translation of the book The disordered mind: what unusual brains tell us about ourselves written by Eric Kandel. I present the content of individual chapters and the overall assessment of the book.

Keywords: psychiatry; mental disorder; neurobiology; neurology; mind


Bibliografia

Jakubik, A. (2002). Kultura a zaburzenia psychiczne. Studia Psychologica, (4), 133-150.
Kandel, E. (1998). A new intellectual framework for psychiatry. American Journal of Psychiatry, 155(4), 457-469.
https://doi.org/10.1176/ajp.155.4.457
Kandel, E. (2020). Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych. Kraków: Copernicus Center Press.
Kapusta, A. (2013). Spór o pojęcie choroby psychicznej W: J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka (s. 165-176). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Kirmayer, L. J. i Crafa, D. (2014). What kind of science for psychiatry? Frontiers in Human Neuroscience, 8(435).
https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00435
Kirmayer, L. J. (2015). Re-visioning psychiatry: Toward an ecology of mind in health and illness W: L. J. Kirmayer, R. Lemelson, C. Cummings (red.), Re-visioning Psychiatry: Cultural Phenomenology, Critical Neuroscience, and Global Mental Health (s. 622-660). Cambridge: Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139424745.027
Kirmayer, L. J. i Ramstead, M. J. D. (2017). Embodiment and enactment in cultural psychiatry. W: C. Durt, T. Fuchs i C. Tewes (red.), Embodiment, Enaction, and Culture: Investigating the Constitution of the Shared. Cambridge: MIT Press.
https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262035552.003.0021
Koob, G., Everitt, B. i Robbins, T. (1999). Reward, Motivation, and Addiction. W: L. Squire, D. Berg, F. Bloom, S. du Lac, A. Ghosh i N. Spitzer (red.), Fundamental Neuroscience (s. 987-1014). San Diego: Academic Press.
Pużyński, S. (2007). Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach prawnych. Psychiatria Polska XLI (3).
Sinnott-Armstrong, W. i Pickard, H. (2013). What is Addiction? W: K. W. M. Fulford, M. Davies, R. G. T. Gipps, G. Graham, J. Z. Sadler, G. Stanghellini i T. Thornton (red.), The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry (s. 851-864). Oxford: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199579563.013.0050

Możliwość komentowania została wyłączona.