29 czerwca 2012, g. 17:00, Toruń:

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na

pt.
CIAŁO, TANIEC I CHOLERA,
czyli przestrzenie poznawcze
której organizatorem jest Ośrodek Badań Filozoficznych, gospodarzem ? Centrum Sztuki Współczesnej, a pomysłodawcą i realizatorem ? redakcja czasopisma AVANT, do którego najnowszego numeru T/2012 nawiązuje tytuł wydarzenia. Tematem-klamrą są przestrzenie poznawcze, co pozwoliło na zestawienie takich perspektyw jak: filozofia umysłu, kognitywistyka i studia nad nauką. Natomiast tytuł główny nawiązuje do zawartości nowego tomu czasopisma AVANT, powiązanego tematycznie z sesją. Goście wydarzenia: Krzysztof Abriszewski, Anna Karczmarczyk, Katarzyna Kuś, Przemysław Nowakowski, Jacek S. Podgórski. Koordynatorami sesji – inicjującej cykl – są Przemysław Wewiór i Witold Wachowski.

Sesja odbędzie się w Czytelni imienia Sömmerringów w Centrum Sztuki Współczesnej,
Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń.

Plakat: 

Program sesji:

1. CZY DUSZA MA OCZY?
dr Katarzyna Kuś [gość specjalny z Uniwersytetu Warszawskiego]
Choć z jednej strony nie mylimy co do tego, czy coś widzimy, czy tylko to sobie wyobrażamy, to wydaje się, że wyobrażanie sobie jest pod pewnymi względami podobne do widzenia. Przynajmniej na pierwszy rzut oka obie te czynności mają charakter wizualny i są jakoś związane z oglądaniem pewnego rodzaju przedstawienia. Wyobrażanie sobie słonia przypomina po prostu w pewien sposób przyglądanie się mu. Wśród filozofów długo pokutowało nawet przekonanie, że wyobrażenia są słabymi i wyblakłymi postrzeżeniami. Czy tak rzeczywiście jest? Czy można powiedzieć, że nasza dusza ma oczy, którymi przygląda się obrazom tworzonym przez nas w głowach? Proponuję zastanowić się nad tym, odchodząc od tradycyjnych stanowisk wypracowanych w ramach obliczeniowych teorii umysłu, a rozpatrując te kwestie z punktu widzenia stosunkowo nowych propozycji enaktywnej teorii percepcji i wyobraźni, zgodnie z którymi procesy te mają charakter aktywny i są swego rodzaju nieustannym badaniem środowiska. 

 

2. CZY ISTNIEJE POCZUCIE WŁASNOŚCI SWOJEGO CIAŁA?
mgr Anna Karczmarczyk [UMK] – TAK!
mgr Przemysław Nowakowski [UMK] – NIE!
Nieustannie doświadczamy rozmaitości wrażeń dopływających z naszych ciał. W opisach psychopatologów pojawiają się liczne ? często wręcz dziwaczne ? halucynacje i iluzje związane z doświadczeniem ciała. W ramach naszego krótkiego wystąpienia postaramy się rozważyć, czy w tych wszystkich doświadczeniach pojawia się doświadczenie ?własności swojego ciała?, czy istnieje doświadczenie, którego treścią jest ?mojość’? ciała. Pretekstem do tych rozważań będzie artykuł Frederique de Vignemont: ?Habeas Corpus…?

 

3. MATERIALNOŚĆ POZNANIA, AVAN(T)GARDA FILOZOFICZNA I PATRIOTYZM EPISTEMOLOGICZNY
dr Krzysztof Abriszewski [UMK]
Wczytanie się w tekst Latoura ?Wizualizacja i poznanie” pozwala dostrzec konwencje myślenia o procesach poznawczych (w nauce) w kategoriach materialności i usytuowania. Jedną z takich możliwych konsekwencji jest odnalezienie pokrewieństwa pomiędzy Teorią Aktora-Sieci a koncepcjami rozproszonego poznania. Zupełnie innego rodzaju konsekwencją jest z kolei zwrócenie uwagi na wagę materialnych środowisk w procesach poznawczych pojmowanych tu (i to trzecia konsekwencja) jako procesy zmieniania/stabilizowania otoczenia. Chciałbym wywieść z tego trzy wnioski, czy raczej sugestie: 1. Takie myślenie o poznaniu obliguje nas do uprawiania fronetycznej (od fronesis) humanistyki. 2. Nie wolno nam przy tym zapominać o półperyferyjnym usytuowaniu naszych praktyk poznawczych. 3. Co nakłania nas do zorientowania działań poznawczych na nasze najbliższe otoczenie (patriotyzm poznawczy).

 

4. LABORATORIUM, MOSTEK, SUPERMARKET,
czyli kilka uwag na temat wszędobylskiej kognitywistyki
dr Łukasz Afeltowicz [UMK] (współautor prezentacji)
mgr Jacek S. Podgórski [UMK] (współautor i prezentujący)
Centralnym obiektem zainteresowania Davida Kirsha jest sposób wykorzystania przez ludzi elementów ich otoczenia jako składowych procesów obliczeniowych lub środków redukcji złożoności problemów poznawczych. W swoich badaniach sięga zarówno do skrupulatnych obserwacji terenowych, jak i eksperymentów laboratoryjnych. Umiejętnie łączy ustalenia współczesnych koncepcji z zakresu kognitywistyki, takich jak usytuowane poznanie lub rozszerzony umysł, z klasycznymi koncepcjami obejmującymi takie podejścia jak problem solving.

W związku z tym, że sesji tej towarzyszy promocja nowego numeru czasopisma AVANT, dodatkową atrakcją spotkania będzie premiera ?CityBrain”: pierwszego na świecie spotu promującego czasopismo filozoficzne. Autorem tej artystycznej miniatury jest Radosław Deruba.

————————————-

Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie i udział.

FOTOGALERIA z sesji

Możliwość komentowania została wyłączona.