Redakcja czasopisma ?Via Mentis? ogłasza nabór tekstów do drugiego numeru, którego temat przewodni będzie dotyczył relacji między ciałem a umysłem.
Chcielibyśmy podjąć to zagadnienie ze względu na dynamiczny rozwój kognitywistycznych koncepcji skupionych wokół różnych odmian teorii umysłu ucieleśnionego, zakorzenionego czy enaktywizmu.
Wśród coraz liczniejszych debat naukowych często zadawane jest pytanie, czy nie stanowią one już nowego paradygmatu uprawiania kognitywistyki.
Z drugiej strony reprezentacjonistyczne czy neurobiologiczne podejścia, kładące nacisk bardziej na wewnętrzne stany umysłu aniżeli na rolę środowiska czy cielesności w jego kształtowaniu, wydają się wciąż zajmować dominującą pozycję.
W nowym numerze ?Via Mentis? chcielibyśmy wskazać na najistotniejsze i najbardziej aktualne aspekty tej relacji oraz koncepcji skupionych wokół ucieleśnionego poznania.
Termin nadsyłania tekstów: 30 kwietnia 2013 r.
Więcej informacji w newsletterze Via Mentis

Możliwość komentowania została wyłączona.