Czasopisma i portale

 

ObNeurStrona

Strona internetowa projektu ?Oblicza neuronauki? prezentuje aktualne oraz archiwalne informacje na temat organizowanych w ramach projektu wydarzeń. Celem projektu jest integracja środowisk naukowych, które zajmują się neuroscience ? dziedziną łączącą w sobie elementy wiedzy medycznej, fizycznej, biologicznej, informatycznej oraz psychologicznej.

 

Academicon jest portalem naukowym (czy raczej ? na tym etapie ? projektem portalu) ? współtworzonym przez środowisko naukowe, o środowisku naukowym, dla środowiska naukowego. Stanowi zbiór informacyjno-społecznościowych serwisów dyscyplin naukowych, na razie z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Obecnie na portalu są mniej lub bardziej rozwinięte serwisy: filozofii, kulturoznawstwa, bibliologii, psychologii, socjologii, pedagogiki, medioznawstwa, prawa.

 

Cur_m

CURRENTS. A Journal of Young English Philology Thought and Review is a peer-reviewed online journal edited by doctoral students from the Department of English, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland.

 

MM-nAv

Portal internetowy poświęcony hybrydowym zagadnieniom z zakresu filozofii-nauki-sztuki. Działa od kwietnia 2014 roku. Realizuje szeroko rozumianą popularyzację (publikacje tekstów, warsztaty, seminaria, konferencje itp.) oraz promowanie postawy krytycznego i twórczego myślenia-działania.

 

 

 

Antydyscyplinarne pismo ?Stan Rzeczy? za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią etc. Interdyscyplinarność rozumiemy zarówno jako przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie rozmaitych technik i metod badawczych. Pragniemy powrócić do badania społeczeństwa jako całości, do opisywania i wyjaśniania zjawisk społecznych ze względu na nie same, nie zaś z uwagi na specjalizacje wyznaczone przez narzędzia badawcze lub historycznie utrwalone podziały między obszarami zainteresowań poszczególnych nauk.

 

Głównym celem ?Via Mentis? jest popularyzowanie wiedzy z zakresu kognitywistyki. Czasopismo ma stanowić platformę wymiany informacji o wynikach badań i odkryciach w naukach o poznaniu, a także o najważniejszych bieżących wydarzeniach z zakresu tej dyscypliny. Periodyk adresowany jest głównie do młodych naukowców, tj. doktorantów i studentów, a także pracowników naukowych. Teksty są recenzowane oraz publikowane zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej.

 

PozForKog_m

Portal Poznańskiego Koła Kognitywistycznego (PFK). Skupia ono skupia osoby zainteresowane kognitywistyką. Osoby współpracujące w ramach PFK podejmują badania, zarówno teoretyczne, jak i empiryczne, problemów związanych z naukami kognitywnymi. Celem PFK jest integracja środowiska młodych badaczy zajmujących się kognitywistyką oraz stworzenie multidyscyplinarnego forum wymiany poglądów, opinii i doświadczeń. Do inicjatyw PFK należy konferencja oraz seria publikacji pokonferencyjnych.

 

Wortal ma na celu informowanie o wybranych wydarzeniach, nowościach książkowych i stronach internetowych, które dotyczą takich obszarów myśli filozoficznej jak: filozofia, ontologia, epistemologia, filozofia analityczna, logika, filozofia umysłu, etyka, metafizyka, estetyka, teoria poznania i in.

 

 ?Złote Płyty? – współpraca artystystyczno-medialna

Consciousness and Cognition

Constructivist Foundations

Ecological Psychology

Phenomenology and the Cognitive Sciences

Pracownia Pytań Granicznych

Praktyka Teoretyczna

Public Understanding of Science

Science,Technology & Human Values

Social Studies of Science

Topics in Cognitive Science

Trends in Cognitive Sciences

Możliwość komentowania została wyłączona.