Dział recenzji książek

  ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW RECENZYJNYCH

I. W naszym czasopiśmie publikowane są trzy rodzaje artykułów recenzyjnych: standardowe, eseje recenzyjne oraz dyskusje.
1) Recenzja standardowa to recenzja, w której znajduje się omówienie treści książki, ocena tej zawartości, ze szczególnym wskazaniem głównych zalet i wad prezentowanych w niej badań;
2) Esej recenzyjny składa się z recenzji standardowej oraz dyskusji z tezami zawartymi w recenzowanej publikacji z perspektywy (dokładnie określonej) propozycji teoretycznej zbieżnej lub konkurencyjnej względem koncepcji prezentowanej w recenzowanej pracy;
3) Dyskusja jest to forma przewidziana na recenzję więcej niż jednej książki w jednej recenzji, w której łączone lub kontrastowane są różne publikacje książkowe, zgodnie z warunkami wskazanymi dla eseju recenzyjnego.
II. Recenzja powinna zawierać:
1) Przynajmniej minimalne omówienie treści recenzji pracy:
– w przypadku monografii: omówienie głównej argumentacji lub omówienie poszczególnych rozdziałów;
– w przypadku prac zbiorowych: omówienie bądź bloków tematycznych, bądź poszczególnych artykułów;
– omówiony powinien być również teoretyczny cel recenzowanej pracy.
2) Poza omówieniem, każda recenzja musi zawierać ocenę zawartości recenzowanej publikacji.
3) Dobrze – choć nie jest to konieczne – kiedy recenzja zawiera krótką dyskusję z zawartymi w recenzowanej pracy tezami z perspektywy dobrze określonego stanowiska teoretycznego.
III. Recenzja powinna być napisana zgodnie z redakcyjnymi wskazówkami dotyczącymi publikowania w AVANCIE.Organizacja recenzowania w czasopiśmie „Avant”:

1. Redakcja nie dysponuje egzemplarzami recenzenckimi wszystkich książek, które są w polu jej zainteresowania.
2. Redaktor działu recenzji przyjmuje zgłoszenia od zainteresowanych zrecenzowaniem książki z puli posiadanych egzemplarzy recenzenckich.
3. Autor proponujący do recenzji książkę przez siebie posiadaną (lub z dostępem do niej) wysyła propozycję do redaktora działu recenzji.
4. Istnieje możliwość wypożyczenia książki do recenzji.
5. Recenzje – sporządzone według zasad recenzowania w czasopiśmie „Avant” – przekazywane są do oceny.
6. Nazwiska autorów, którzy pobrali egzemplarz recenzenckie, a nie wywiązali się z pracy w uzgodnionym terminie, zostaną ostrzegawczo udostępnione redakcjom innych czasopism naukowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.