3/2016

Avant, Volume VII, Issue 3/2016 [bilingual]. ISSN: 2082-6710. Editors of the Issue: Przemysław Nowakowski, Witold Wachowski.

1medAv_c32016 2medAv_c32016

Preface / Przedmowa

I. GÓRSKI

1. Przemysław Nowakowski: 1912: Górski on Body and Self-Consciousness
2. Jan Górski: Awareness of Self Attention [przekład]

II. LEWICKI

1. Witold Wachowski: Andrzej Lewicki: a New Psychology and an Even Newer Paradigm
2. Andrzej Lewicki: Cognition as Orientation in the Environment [przekład]

III. ATLAS POZNAWCZY I INNE ONTOLOGIE. DROGA DO JEDNEJ KOGNITYWISTYKI

1. Przemysław Nowakowski: Wprowadzenie: ontologie poznawcze i jednorodność nauk poznawczych
2. Russell A. Poldrack, Aniket Kittur, Donald Kalar, Eric Miller, Christian Seppa, Yolanda Gil, D. Stott Parker, Fred W. Sabb, Robert M. Bilder: Atlas poznawczy: w stronę fundamentów wiedzy w neurokognitywistyce [przekład]
3. Joanna Hastings, Gwen A. Frishkoff, Barry Smith, Mark Jensen, Russell A. Poldrack, Jane Lomax, Anita Bandrowski, Fahim Imam, Jessica A. Turner, Maryann E. Martone: Interdyscyplinarne perspektywy rozwoju, integracji i zastosowań ontologii poznawczych [przekład]

IV. RECENZJE KSIĄŻEK

Witold Wachowski: Humanistyka i przyrodoznawstwo


This publication has been financed by the Ministry of Science and Higher Education from the funds for the dissemination of research (DUN) within the framework of publishing activity, contract no. 606/P-DUN/2016, period of implementation: the years 2016-17.

Publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), działalność wydawnicza, nr umowy: 606/P-DUN/2016, okres realizacji: 2016-17.


Cover: These pictures are derivatives of “Buddha’s Standpoint in the Earthly Life 1920” by Hilma af Klint. This work is in the public domain.

Comments are closed.