PROJEKT AVANT upowszechnia interdyscyplinarny model nauki. W ramach tego projektu realizowane są:

• Czasopismo Avant
Avant Conference: Trends in Interdisciplinary Studies
Avant Workshops (poprzednio: Avant-Sesje Filozoficzno-Naukowe)
Sympozja Avant
• Inne działania związane z nauką

Niektóre z ww. aktywności wspierane były grantami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt Avant współpracował z: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu; Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Villanova; Uniwersytetem Warszawskim; projektem CogNovo przy Uniwersytecie w Plymouth; Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; projektem Mind, Language and Action Group przy Uniwersytecie w Porto; Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu; Galerią Sztuki Wozownia w Toruniu.

Projekt funkcjonuje przy Ośrodku Badań Filozoficznych w Warszawie.

Projekt powstał w maju 2010 roku w Toruniu. Założyciele: Jan Iwańczyk, Anna Karczmarczyk, Piotr Momot i Witold Wachowski.

Możliwość komentowania została wyłączona.