Radykalny Konstruktywizm. Antologia

Redakcja: Bogdan Balicki, Dominik Lewiński, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk
Wrocław 2010. Wydawnictwo GAJT.

Spis treści: 

Michael Fleischer, Wprowadzenie – krótka historia konstruktywizmu

Siegfried J. Schmidt, Słowo wstępne

Ernst von Glasersfeld, Poznanie bez metafizyki: stanowisko radykalnego konstruktywizmu

Ernst von Glasersfeld, Nauka z punktu widzenia radykalnego konstruktywizmu

Heinz von Foerster, O konstruowaniu rzeczywistości Humberto R. Maturana,

Ontologia obserwacji. Biologiczne podstawy samoświadomości i fizykalna dziedzina egzystencji

Gerhard Roth, Poznanie i realność: realny mózg i jego rzeczywistość

Niklas Luhmann, Autopoieza systemów społecznych

Anette Siemes: Niklasa Luhmanna wykład Wprowadzenie do teorii systemów

Siegfried J. Schmidt, Konstruktywizm w badaniach mediów: koncepty, krytyka, konsekwencje

Siegfried J. Schmidt, Rzeczywistość obserwatora

Stefan Weber, Jak teoria systemów oraz nie-dualistyczna filozofia mogłaby przyczynić się do rozwiązania teoretyczno-medialnego problemu realizm/konstruktywizm?

Michael Fleischer, Problem dualizmu u Josefa Mitterera

Achim Barsch, Poziomy działań systemu literatury

Ralf Nuese, Co istnieje, albo: jakie ontologiczne założenia należy przyjąć, by móc powiedzieć, że nie można ich przyjąć

Michael Fleischer, Zarys ogólnej teorii komunikacji

 

Możliwość komentowania została wyłączona.