1/2015

Feminizm jako interwencje / Feminism as Interventions
Avant, rocznik VI, tom 1/2015. ISSN: 2082-6710. Redakcja: Aleksandra Derra (redaktorka prowadząca), Agata Koprowicz, Witold Wachowski.
Niniejszy tom zawiera również przekłady.

cover_front_12015_medium cover_back_12015_medp

Przedmowa
Preface

1. Edytorial
Aleksandra Derra: Feminizm. Tworzenie poprzez zmianę

Ilustracja: Maess, So fragile, 100 x 70 cm, marker i akwarela na papierze, 2014.   Nota biogr.

B a d a n i a / S t u d i e s

II. Problem płci w nauce / Gender Problem in Science
1.  Londa Schiebinger: Czy feminizm zmienił naukę? (przekład)   Nota biogr.
2.  Londa Schiebinger i in: Innowacje genderowe. Studium przypadku: Nauka. Genetyka dookreślania płci biologicznej (przekład)
3.  Aleksandra Derra: The Human Dream of Power. The Portrait of Science as a Conceptual Heritage of the Modern Era

Ilustracja: Dora Chilińska, Har-Magedon, instalacja wideo, 2002, fragment.   Nota biogr.

III. Subjectivity in-Between. On Femininity and Masculinity
1.  Monika Rogowska-Stangret: Of Other Spaces, of Other Times ? Towards Feminist Politics of New Materialism
2.  Marzena Adamiak: The Grey Zone of Subjectivity. Phenomenology of Feminine Body in Emmanuel Lévinas’s Thought
3.  Katarzyna Więckowska: An interregnum: masculinity and British fiction at the turn of the century

Ilustracja: Urszula Kozak, bez tytułu, praca wideo, 2014.   Nota biogr.

IV. Płeć tego, co społeczne. Niewidzialność, wykluczenie, izolacja
1.  Dorothy Hobson: Gospodynie domowe. Izolacja jako opresja (przekład)   Nota biogr.
2.  Anna Kola: Odkryć ukryte, Praca socjalna w Polsce z perspektywy women’s/gender/feminist studies

Ilustracja: Maess, Blood count fall, 100 x 70 cm, marker i akwarela na papierze, 2013.

O m ó w i e n i a / R e v i e w s

V. Recenzje
1.  Michał Bomastyk: Kobiecość zamknięta w ciele. Recenzja książki Natashy Walter Żywe lalki. Powrót seksizmu
2.  Ewa Bińczyk: Siedem mocnych stron i dwie (pomniejsze) słabości książki Kobiety (w) nauce

VI. Artystki tego numeru
1.  Katarzyna Lewandowska: Projekt kuratorsko-artystyczny FEMININE / kobieca kunstkamera
2.  Wydaje się, że widzę świat jaskrawiej niż inni. Z Bogną Burską rozmawia Beata Jurkiewicz


2/2012, cały numer

Teksty udostępniono na licencji CC BY-NC-ND 3.0, z wyjątkiem polskich przekładów w części II i IV: specjalna zgoda właścicieli praw do tekstów na publikację w wolnym dostępie.

Możliwość komentowania została wyłączona.