1/2016

After the Rite / Po obrzędzie
Avant, rocznik VII, tom 1/2016. ISSN: 2082-6710. Redakcja: Witold Wachowski, Agata Koprowicz, Marcin Łysiak.
Tom dwujęzyczny.

cov-av12016-s1 cov-av12016-2s

Preface / Przedmowa

I. AFTER THE RITE
1. Nicholas P. McKay: The Rite Signs: Semiotic Readings One Hundred Years On
2. Myriam Albor: On Music’s Subtle Expressiveness
3. Violetta Kostka: Linda Hutcheon’s Theory of Parody and its Application to Postmodern Music
4. Monika Karwaszewska: From research on the musical “trans-avant-garde”: A contribution to the discussion on the terminology concerning the historiography of 20th century Polish music

II. PO OBRZĘDZIE
1. Agnieszka Narewska: Oblicza ofiary w choreograficznych i literackich odsłonach Święta wiosny Igora Strawińskiego
2. Małgorzata Jankowska: Święty taniec Wybranej: Oblicza ekstazy i upojenia w sztuce współczesnej
3. Wojciech Stępień: Kalevala-sarja Uuno Klamiego jako dzieło przełomowe fińskiego narodowego modernizmu
4. Damian Binkowski: Transakcyjny model dzieła muzycznego w późnej twórczości Mortona Feldmana
5. Monika Karwaszewska: Z badań nad muzyczną „transawangardą”: Przyczynek do dyskusji nad terminologią historiografii muzyki polskiej XX wieku

III. PRZEKŁAD / TRANSLATION
Richard Taruskin: Przeciw Świętu wiosny [przekład]


strony informacyjne / informational pages

Publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), działalność wydawnicza, nr umowy: 606/P-DUN/2016, okres realizacji: 2016-17.

Możliwość komentowania została wyłączona.