Specyfika feministycznej fenomenologii. Przypadek wstydu

Avant, wol. XI, nr 3, doi: 10.26913/avant.2020.03.17
publikowane na licencji CC BY-NC-ND 3.0

Bonnie Mann
Uniwersytet Oregonu

Przełożyła Monika Rogowska-Stangret

Przekład otrzymano 30 grudnia 2019; zaakceptowano 22 stycznia 2020; opublikowano Online First 6 kwietnia 2020
Pełny tekst

Czy fenomenologia feministyczna jest po prostu fenomenologicznym badaniem konkretnego fenomenu – „kobiety”, czy też badaniem prowadzonym ze szczególnego punktu widzenia kobiety? Innymi słowy, czy stanowi ona rodzaj fenomenologii stosowanej, gdzie metodę i praktykę fenomenologiczną – uważane za kompletne i właściwe – stosuje nowy podmiot, czy jest ona aplikowana do nowego przedmiotu? Stąd upłciowione ucieleśnienie może zostać ukazane jako źródło znaczeń oraz wartości, których wcześniej brakowało fenomenologicznemu opisowi – takie rozpoznanie daje nam już ustanowiona wersja praktyki fenomenologicznej. Feministyczne fenomenolożki podejmujące ten sposób myślenia o tym, czym jest feministyczna fenomenologia, znajdą wszystkie niezbędne dla uprawiania feministycznej fenomenologii zasoby u Edmunda Husserla, Emmanuela Lévinasa czy Maurice’a Merleau-Ponty’ego, które tylko czekają, by ich użyć do badania fenomenu kobiety. Czy jednak w tym procesie ów fenomen nie ucierpi? […]

Słowa kluczowe: fenomenologia feministyczna; fenomenologia wstydu; wstyd; cześć; Simone de Beauvoir; Sara Heinämaa; Johanna Oksala


Bibliografia

Alcoff, L.M. (2000a). Philosophy Matters: A Review of Recent Work in Feminist Philosophy. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 25(3), 841-882.
https://doi.org/10.1086/495484
Alcoff, L.M. (2000b). Phenomenology, Post-structuralism, and Feminist Theory on the Concept of Experience. W: L. Fischer, L. Embrée (eds.), Feminist Phenomenology (s. 39-56). London: Kluwer Academic Publishers.
https://doi.org/10.1007/978-94-015-9488-2_3
Balén, J. (2004). In Memoriam: Monique Wittig. A Tribute to the Innovative Philosopher/Poet/Novelist who Died in January 2003. The Feminist Review of Books, XXI(4), 5.
Batky, S.L. (1990). Shame and Gender. W: S.L. Batky, Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Opression (s. 83-98). New York: Routledge.
de Beauvoir, S. (2007). Druga płeć. (G. Mycielska, M. Leśniewska, tłum.). Warszawa: Santorski & Co.
BBC News. (2014). Man charged in Netherlands for Amanda Todd Suicide Case, April 18, http://www.bbc.com/news/world-europe-27076991, dostęp: 25.09.2019.
Burke, M. (2017). Becoming a Woman: Reading Beauvoir’s Response to the Woman Question. W: B. Mann, M. Ferrari (eds.), “On ne naît pas femme: on le deviant…”: The Life of a Sentence (s. 159-174). New York: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oso/9780190608811.003.0010
Butler, J. (2004). Undoing Gender. London: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203499627
Butler, J. (2014). Uniwersalizm powraca na scenę: Hegemonia i granice formalizmu. W: J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, Przygodność, hegemonia, uniwersalność: współczesne debaty na lewicy (s. 17-54). (A. Czarnacka, M. Kropiwnicki, S. Królak, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Emad, P. (1972). Max Scheler’s phenomenology of shame. Philosophy and Phenomenological Research, 32(3), 361-370.
https://doi.org/10.2307/2105567
Eribon, D. (2004). Insult and the Making of the Gay Self. Durham, NC: Duke University Press.
https://doi.org/10.1215/9780822385493
Heinämaa, S. (2003). Toward a Phenomenology of Sexual Difference: Husserl, Merleau-Ponty, Beauvoir. Oxford: Roman and Littlefield.
Heinämaa, S. (2014). Transformations of Old Age: Selfhood, Normativity, and Time. W: S. Stoller (ed.), Simone de Beauvoir’s Philosophy of Age: Gender, Ethics, and Time (s. 167-190). Berlin: Walter de Gruyter Press.
Henry, N., Powell, A. (2015). Embodied Harms: Gendered Shame and Technology-Facilitated Sexual Violence. Violence Against Women, 21(6), 758-779.
https://doi.org/10.1177/1077801215576581
Jacoby, M. (1994). Shame and the Origins of Self-Esteem: A Jungian Approach. New York: Routledge.
Lau, A. (2012). Amanda Todd: Bullied Teen Commits Suicide. Huffington Post, November 12, http://www.huffingtonpost.ca/2012/10/11/amanda-todd-teen-bullying-suicide youtube_n_1959668.html, dostęp: 25.09.2019.
Le Doeuff, M. (1990). The Philosophical Imaginary. (C. Gordon, transl.). Stanford: Stanford University Press.
Mann, B. (2018). Femininity, Shame, and Redemption. Gender and the Politics of Shame special issue of Hypatia, 33(3), 402-417.
https://doi.org/10.1111/hypa.12432
Mann, B. (2014a). Sovereign Masculinity: Gender Lessons from the War on Terror. New York: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199981649.001.0001
Mann, B. (2014b). Revisioning Classical Phenomenology: Comment on Sara Heinämaa. W: S. Stoller (ed.), Simone de Beauvoir’s Philosophy of Age: Gender, Ethics, and Time (s. 191-194). Berlin: Walter de Gruyter Press.
Mann, B. (2012). Gender as Justification in Simone de Beauvoir’s Le Deuxième Sexe. Sapere Aude: Journal of Philosophy, 3(6), 200-213.
Mann, B. (2006). The Kantian Sublime: A Story in Two Paradoxes. W: B. Mann, Women’s Liberation and the Sublime: Feminism, Postmodernism, Environment (s. 33-59). New York: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/0195187458.003.0002
Oksala, J. (2016). Feminist Experiences: Foucauldian and Phenomenological Investigations. Evanston: Northwestern University Press.
Phillips, L.M. (2000). Flirting with Danger: Young Women’s Reflections on Sexuality and Domination. New York: New York University Press.
Ringrose, J., Harvey, L., Gill, R., Livingstone, S. (2013). Teen Girls, Sexual Double Standards and “Sexting”: Gendered Value in Digital Image Exchange. Feminist Theory, 14(3), 305-323.
https://doi.org/10.1177/1464700113499853
Sartre, J.-P. (2007). Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. (J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Abramciów, R. Ryziński, P. Małochleb, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
Scheler, M. (1973). Formalism in Ethics and the Nonformal Ethics of Values. Evanston: Northwestern University Press.
Scott, J. (1992). Experience. W: J. Butler, J. Scott (eds.). Feminists Theorize the Political (s. 22-40). New York: Routledge.
Steinbock, A.J. (2014). Moral Emotions: Reclaiming the Evidence of the Heart. Evanston: Northwestern University Press.
https://doi.org/10.2307/j.ctv2dswt7
Steinbock, A.J. (1995). Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl. Evanston: Northwestern University Press.
https://doi.org/10.1007/BF01324160
Tangney, J.P., Dearing, R.L. (2003). Shame and Guilt. New York: Guilford Press.
Todd, A. (2012). Amanda Todd’s story: Struggling, Suicide, Bullying and Self-Harm, ChiaVideos, October 11, https://www.youtube.com/watch?v=ej7afkypUsc, dostęp: 25.09.2019.
Tomkins, S. (1995). Shame and its Sisters: A Silvan Tomkins Reader. E. Kosofsky Sedgwick, A. Frank (eds.). Durham, NC: Duke University Press.
Tuana, N. (1992). Women and the History of Philosophy. St. Paul: Paragon Press.
Witt, C. (2006). Feminist Interpretations of the Philosophical Canon. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 31(2), 537-552.
https://doi.org/10.1086/491677
Witt, C. (1998). How Feminism is Re-writing the Philosophical Canon. SWIP-Web: https://www.uh.edu/~cfreelan/SWIP/Witt.html, dostęp: 25.09.2019.
Wittig, M. (1992). The Trojan Horse. W: M. Wittig, The Straight Mind and Other Essays (s. 68-75). Boston: Beacon Press.
Woodruff, P. (2001). Reverence: Renewing a Forgotten Virtue. New York: Oxford University Press.
Zahavi, D. (2014). Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame. Oxford: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199590681.001.0001


Czasopismo „Avant” – zadanie finansowane w ramach umowy 711/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Możliwość komentowania została wyłączona.