Mikrodźwięki miasta

Avant, wol. XI, nr 3, doi: 10.26913/avant.2020.03.37
publikowane na licencji CC BY-NC-ND

Robert Losiak orcid-id
Uniwersytet Wrocławski
robert.losiak@uwr.edu.pl

Przyjęto 21 stycznia 2020; zaakceptowano 20 września 2020; opublikowano 31 grudnia 2020.
Pełny tekst

Abstrakt: Artykuł jest próbą wprowadzenia do badań nad pejzażem dźwiękowym miasta kategorii mikrodźwięków. Mikrodźwięki są tu rozumiane jako dźwięki o bardzo ograniczonym zasięgu. Miarą (modułem) tego zasięgu jest przestrzenna bliskość ludzkiego ciała. W analizie zjawiska mikrodźwięków w mieście została uwzględniona kwestia ich funkcji, znaczeń i wartości, a także problem ich obecności w przestrzeni publicznej i prywatnej.

Słowa kluczowe: audiosfera; mikrodźwięki; pejzaż dźwiękowy miasta; przestrzeń prywatna; przestrzeń publiczna


Micro-sounds of the city

Abstract: This article is an attempt to introduce the concept of microsounds to the study of the urban soundscape. Microsounds are understood here as sounds of a very limited spatial range. The measure (module) of the range is the spatial proximity of the human body. The analysis of urban microsounds includes the issue of their functions, meanings and values, as well as the problem of their presence in the public and private (personal) space.

Keywords: audiosphere; microsounds; urban soundscape; public and private space


Bibliografia

Bączyk, M. (red.). (2006). Niewidzialna mapa Wrocławia. Wrocław: Ośrodek Postaw Twórczych.
Brzostek, D. (2019). Niedyskrecja medium i wstydliwość zapisu. O abiektualnym charakterze tego, co nagrane. Colloquia Anthropologica et Communicativa, 12, 119-128.
Brzostek, D. (2016). O abiektach dźwiękowych. Intymne hałasy, zdyscyplinowana spontaniczność i wstręt do improwizacji. Res Facta Nova, 17(26), 100-108.
Czaja, D. (2012). Szmery, szepty, krzyki. Muzyka wenecka. W: R. Losiak, R. Tańczuk (red.), Audiosfera miasta (s. 57-77). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Flügge, E. (2015). Rozważania nad osobistą przestrzenią dźwiękową. Ku praktycznemu ujęciu jednostkowego doznania słuchowego (S. Królak, M. Pasiecznik, tłum.). Glissando, 26, 8-21.
Krause, B. (2012). The great animal orchestra: Finding the origins of music in the world’s wild places. London: Profile Books Ltd.
Losiak, R., Tańczuk, R. (red.). (2014). Audiosfera Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Merleau-Ponty, M. (2001). Fenomenologia percepcji (M. Kowalska, J. Migasiński, tłum.). Warszawa: Aletheia.
Męzińska, M. (2014). Audiosfera Wielkiej Wyspy. Z notatnika badań terenowych. W: R. Losiak, R. Tańczuk (red.), Audiosfera Wrocławia (s. 111-136). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Schafer, R. M. (1993). Soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. Rochester: Destiny Books.
Tańczuk, R. (oprac.) (2014). Spacery dźwiękowe po Wrocławiu. W: R. Losiak, R. Tańczuk (red.), Audiosfera Wrocławia (s. 363-386). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Truax, B. (red.). (1978). Handbook of acoustic ecology. Vancouver: A.R.C. Publications.

Możliwość komentowania została wyłączona.