Może błądzę, ale jednak myślę

Odpowiedź na uwagi krytyków do książki Błądzę, więc myślę

Avant, Vol. XI, No. 3, doi: 10.26913/avant.2020.03.42
publikowane na licencji CC BY-NC-ND 3.0

Krystyna Bielecka orcid-id
Instytut Filozofii
Uniwersytet w Białymstoku
kikab.gazeta.pl @ gmail.com

Przyjęto 29 grudnia 2020; zaakceptowano 30 grudnia 2020; opublikowano 31 grudnia 2020.
Pełny tekst

Bardzo dziękuję wszystkim Komentatorom za inspirujące uwagi do mojej książki i koncepcji błędnej reprezentacji (Bielecka, 2019). Odniosę się do poszczególnych zarzutów, które pojawiły się w ich tekstach, a także punktów pomagających rozwinąć mi pewne wątki występujące w książce. Odniosę się najpierw do uwag profesora Roberta Poczobuta (2020), gdyż te dotyczą w zasadzie całości przedsięwzięcia, jakim jest stworzenie autorskiego szkicu koncepcji błędnej reprezentacji. Następnie zamieszczę odpowiedź na komentarz doktora Michała Piekarskiego (2020), który skupia się wokół wątku normatywności reprezentacji. Do komentarza doktora Pawła Gładziejewskiego (2020) odniosę się niejako przy okazji – z racji tego, że nie widzę w nim zarzutów, a raczej niezwykle ciekawy pomysł na rozwinięcie idei koherencji w filozoficznych koncepcjach reprezentacji umysłowych. […]


References

Bielecka, K. (2019). Błądzę, więc myślę: Co to jest błędna reprezentacja? Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
https://doi.org/10.31338/uw.9788323536406
Bielecka, K. i Marcinów, M. (2017). Mental Misrepresentation in Non-human Psychopathology. Biosemiotics, 10(2), 195-210.
https://doi.org/10.1007/s12304-017-9299-2
Bielecka, K. i Miłkowski, M. (2020). Error Detection and Representational Mechanisms. W J. Smortchkova, K. Dołęga i T. Schlicht (red.), What are Mental Representations? (s. 287-313). New York: Oxford University Press.
Cummins, R. (1975). Functional Analysis. The Journal of Philosophy, 72(20), 741-765.
https://doi.org/10.2307/2024640
Davies, P. S. (2001). Norms of nature: Naturalism and the nature of functions. Cambridge: MIT Press.
https://doi.org/10.7551/mitpress/5043.001.0001
Gładziejewski, P. (2020). Koherencja drogowskazem prawdy? Spójność jako źródło błędnych reprezentacji Komentarz do książki Krystyny Bieleckiej Błądzę, więc myślę. Co to jest błędna reprezentacja? Avant, 11(3).
https://doi.org/10.26913/avant.2020.03.26
Hutto, D. D. i Myin, E. (2013). Radicalizing enactivism: Basic minds without content. Cambridge Mass.: MIT Press.
https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262018548.001.0001
Piekarski, M. (2020). Normatywne mechanizmy reprezentacyjne a koherencyjna koncepcja błędu reprezentacyjnego. Avant, 11(3).
https://doi.org/10.26913/avant.2020.03.29
Poczobut, R. (2020). Koherencyjna koncepcja błędu reprezentacyjnego w kontekście badań nad mechanizmami powstawania błędnych reprezentacji pamięciowych. Avant, 11(3).
https://doi.org/10.26913/avant.2020.03.25
Shapiro, L. (1997). Junk Representations. The British journal for the philosophy of science, 48(3), 345-362.
https://doi.org/10.1093/bjps/48.3.345
Thagard, P. (2000). Coherence in Thought and Action. Cambridge, Mass.: MIT Press.
https://doi.org/10.7551/mitpress/1900.001.0001

Możliwość komentowania została wyłączona.