Pomaż tę książkę

Recenzja książki Wizualny PR. Siła obrazów w komunikacji organizacji

Avant, wol. XII, nr 3, https://doi.org/10.26913/avant.2021.03.03
publikowane na licencji CC BY-NC-ND

Aleksandra Kołtun orcid-id
Instytut Filozofii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
aleksandra.koltun@gmail.com

Przyjęto 12 listopada 2021; zaakceptowano 17 listopada 2021; opublikowano 29 listopada 2021.
Pełny tekst


Abstrakt: Artykuł stanowi recenzję książki Alicji Waszkiewicz-Raviv pt. Wizualny PR. Siła obrazów w komunikacji organizacji (2021), z naciskiem na jej przydatność dla badaczy społecznych pracujących z danymi wizualnymi.

Słowa kluczowe: komunikacja organizacji; komunikacja wizualna; obraz; Public Relations; wizualne badania społeczne


Review of the book Wizualny PR. Siła obrazów w komunikacji organizacji (2021)

Keywords: organization communication; visual communication; picture; Public Relations; visual social research


Bibliografia

Banks, M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny, przeł. G. Woroniecka, Kraków: Zakład Wydawniczy “Nomos”.
Drozdowski, R., Frąckowiak, M., Krajewski, M., i Rogowski, Ł. (2012). Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
Frąckowiak, M., Rogowski, Ł. (2011). Obrazy w procesach negocjacji światów społecznych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1), 42-56. Pobrano z: https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/33124/PSJ_7_1-_Frackowiak_Rogowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 11.10.2020).
Gillian, R. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Konecki, K. T. (2005). Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. Przegląd Socjologii Jakościowej 1(1), 42-65. Pobrano z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_25670/c/PSJ_1_1_Konecki.pdf (dostęp: 11.10.2020).
Konecki, K.T. (2010). Wizualna Teoria Ugruntowana. Nauczanie teorii ugruntowanej przy pomocy obrazów i analizy wizualnej. Przegląd Socjologii Jakościowej 6(2), 1-35. Pobrano z: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume13/PSJ_6_2_Konecki.pdf (dostęp: 11.10.2020).
Nowotniak, J. (2012). Etnografia wizualna w badaniach i praktyce. Kraków: Impuls.
Pink, S. (2009). Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.