3/2013

Laboratorium wiosny / Laboratory of Spring. Avant, rocznik IV, tom 3/2013. ISSN: 2082-6710. Redaktor prowadzący tomu: Witold Wachowski. Redaktorzy pomocniczy: Monika Włudzik, Przemysław Nowakowski. Niniejszy tom zawiera również przekłady.

Preface

I. Introduction
A Laboratory of Spring

II. Diary
Millicent Hodson & Kenneth Archer: Landmarks in the Life of the Reconstructed Sacre. A Diary

III. Articles
1. Pieter C. van den Toorn: From The Firebird to The Rite of Spring: Meter and Alignment in Stravinsky?s Russian-Period Works
2. Hanna Järvinen: “They Never Dance”: The Choreography of Le Sacre du Printemps, 1913
3. Lucy Weir: Primitive Rituals, Contemporary Aftershocks: Evocations of the Orientalist ?Other? in four productions of Le Sacre du printemps
4. Helen Sills: Stravinsky and Time
5. Piotr Przybysz: Music and emotions (translation)
6. Howard Gardner: Igor Stravinsky: The Poetics and Politics of Music (reprint)
7. Timothy D. Taylor: Stravinsky and Others
8. Richard Taruskin: Resisting The Rite

IV. Interview
The Chosen One. An interview with Róża Puzynowska


V. The short Polish version / Skrócona wersja polskojęzyczna
1. Przedmowa
2. Laboratorium wiosny. Wprowadzenie
3. Piotr Przybysz: Muzyka a emocje
4. Streszczenia
5. Przegląd literatury
6. Wybrana. Wywiad z Różą Puzynowską


3/2013, cały numer [PDF 3,94MB]


Publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), działalność wydawnicza, nr umowy: 582/P-DUN/2013, okres realizacji: 2013.


Teksty udostępniono na licencji CC BY-NC-ND 3.0, z wyjątkiem tekstu H. Gardnera: specjalna zgoda właścicieli praw do tekstu na publikację w wolnym dostępie.

Możliwość komentowania została wyłączona.