1/2013

STS meets CS / STS spotyka CS. Avant, Volume IV, Issue 1/2013 [bilingual]. ISSN: 2082-6710.
Editors of the isssue: Łukasz Afeltowicz, Morana Alač, Aleksandra Derra, Przemysław Nowakowski, Witold Wachowski. Managing Editor of the issue: Aleksandra Derra.

Przedmowa

I. STS spotyka CS

Latour
1.  Łukasz Afeltowicz i Witold Wachowski: Posłuszne klucze, chodliwe aparaty
2.  Bruno Latour: Technologia jako utrwalone społeczeństwo (przekład)

Szkoła toruńska
3.  Aleksandra Derra: Owocne spotkanie nauk kognitywnych (CS) ze studiami nad nauką i technologią (STS)
4.  Ewa Bińczyk: (Post)konstruktywizm na temat technonauki (reprint)
5.  Łukasz Afeltowicz i Michał Wróblewski: A-socjo-logia choroby. Studium kontrowersji wokół etiologii, diagnozy i terapii ADHD
6.  Maciej Frąckowiak: Przewodnik, reportaż, poradnik

Alač
7.  Morana Alač: Wprowadzenie autorki
8.  Morana Alač, Javier Movellan i Fumihide Tanaka: Jak uspołecznić robota: Organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej (przekład)
9.  Łukasz Afeltowicz: Stara dobra etnografia laboratorium

Roth
10.  Wprowadzenie
11.  Wolff-Michael Roth: Od przetwarzania informacji do pełni człowieka (przekład)

Keller
12.  Wprowadzenie
13.  Evelyn Fox Keller: Czas wykraczania poza gen (przekład)

Depraz
14.  Przemysław Nowakowski: Zagubieni w sobie… Badając świadomość z Natalie Depraz (przekład)
15.  Natalie Depraz: ?Utrata? znaczenia. Kilka kroków ku ?pierwszoosobowej? praktyce fenomenologicznej (przekład)

II. Recenzje

1.  Witold Płotka: Z przewodnikiem po drogach filozofii umysłu
2.  Agnieszka Sroka: Natura umysłu (czy na pewno się ukrywa?)
3.  Błażej Brzostek i Witold Wachowski: Do rzeczy ? antydyscyplinarnie

III. Artystka tego numeru

Rzeźbiąc w błękicie. Wywiad z Anną BrudzińskąPreface

IV. STS meets CS

Toruń School
1.  Aleksandra Derra: A fruitful encounter between Cognitive Science and Science & Technology Studies
2.  Ewa Bińczyk: (Post)constructivism on Technoscience (translation)
3.  Łukasz Afeltowicz i Michał Wróblewski: A-socio-logy of psychiatric disorder. A study of controversies surrounding etiology, diagnosis and therapy of ADHD (translation)

Alač
4.  Morana Alač: Author’s introduction to the Polish translation
5.  Łukasz Afeltowicz: Good old-fashioned ethnography of laboratory

Roth
6.  Introduction
7.  Wolff-Michael Roth: From information processing to the whole person

V. Studies on musical practice

Adam Fulara: The model of counterpoint improvisation and the methods of improvisation in popular music (translation)


1/2013, entire issue [PDF 5,40MB]


This publication has been financed by the Ministry of Science and Higher Education from the funds for the dissemination of research (DUN) within the framework of publishing activity, contract no. 582/P-DUN/2013, period of implementation: 2013.


The texts are licensed under: CC BY-NC-ND 3.0, except for Polish translations in section I: kind permission of the Holders of the copyright (publication in open access).

Comments are closed.