1/2016

After the Rite / Po obrzędzie
Avant, Volume VII, Issue 1/2016 [bilingual]. ISSN: 2082-6710. Editors of the Issue: Witold Wachowski, Agata Koprowicz, Marcin Łysiak.

cov-av12016-s1 cov-av12016-2s

Preface / Przedmowa

I. AFTER THE RITE
1. Nicholas P. McKay: The Rite Signs: Semiotic Readings One Hundred Years On
2. Myriam Albor: On Music’s Subtle Expressiveness
3. Violetta Kostka: Linda Hutcheon’s Theory of Parody and its Application to Postmodern Music
4. Monika Karwaszewska: From Research on the Musical “Trans-avant-garde”:
A Contribution to the Discussion on the Terminology Concerning the Historiography of 20th Century Polish Music

II. PO OBRZĘDZIE
1. Agnieszka Narewska: Oblicza ofiary w choreograficznych i literackich odsłonach Święta wiosny Igora Strawińskiego
2. Małgorzata Jankowska: Święty taniec Wybranej: Oblicza ekstazy i upojenia w sztuce współczesnej
3. Wojciech Stępień: Kalevala-sarja Uuno Klamiego jako dzieło przełomowe fińskiego narodowego modernizmu
4. Damian Binkowski: Transakcyjny model dzieła muzycznego w późnej twórczości Mortona Feldmana
5. Monika Karwaszewska: Z badań nad muzyczną „transawangardą”: Przyczynek do dyskusji nad terminologią historiografii muzyki polskiej XX wieku

III. PRZEKŁAD / TRANSLATION
Richard Taruskin: Przeciw Świętu wiosny [przekład]


strony informacyjne / informational pages

This publication has been financed by the Ministry of Science and Higher Education from the funds for the dissemination of research (DUN) within the framework of publishing activity, contract no. 606/P-DUN/2016, period of implementation: the years 2016-17.

Comments are closed.