1/2011

Avant, Volume II, Issue 1/2011. ISSN: 2082-6710.
Editors of the issue: Anna Karczmarczyk, Piotr Momot, Karolina Karmaza, Witold Wachowski.
The issue contains papers in English and Polish, as well as translations from English.


DLACZEGO ZMURSZENIE? Wprowadzenie do polskiej wersji numeru

WHY MOULDERING? Preface to English version of the issue

 

I. GRAND ILLUSION AND GRAND PRESENCE / WIELKA ILUZJA I WIELKA OBECNOŚĆ

1.1.  Victoria Louise Stone: Wprowadzenie

1.2.  Victoria Louise Stone: Introduction

2.1.  Poza nasze przewidywania. Wywiad z Alva Noë

2.2.  Out of our expectations. Interview with Alva Noë

3.  Alva Noë: Doświadczanie świata w czasie (przekład)   English Abstract

 

II. LAYING DOWN A PATH IN COMMON / WSPÓLNIE WYDEPTUTĄC ŚCIEŻKĘ

1.1.  Karolina Karmaza: Wprowadzenie

1.2. Karolina Karmaza: Introduction

2.1.  Hume ? cyber-Hume ? Hume enaktywny. Wywiad z Tomem Froese

2.2.  Hume ? cyber-Hume ? enactive Hume. Interview with Tom Froese

3.1.  Tom Froese: Tchnąć nowe życie w kognitywistykę (przekład)

3.2. Tom Froese: Breathing new life into cognitive science

 

III. SILVA COGNITIVA

1.  Przemysław Nowakowski: Phantom body as bodily self-consciousness (przekład)   Polish abstract

2.1.  Izabela Żołnowska: Pogoda jako domena źródłowa wyrażeń metaforycznych (przekład)

2.2.  Izabela Żołnowska: Weather as the source domain for metaphorical expressions

 

IV. LAPIDARIUM

1.1.  Dawid Lubiszewski: W. Wallach, C. Allen: Moral Machines. Teaching Robots Right from Wrong. A book review

1.2.  Dawid Lubiszewski: W. Wallach, C. Allen: Moral Machines. Teaching Robots Right from Wrong. Recenzja książki

 

V. THE MOST USELESS THING / COŚ NAJBARDZIEJ ZBĘDNEGO

1.1.  Jakub Ryszard Matyja: Ciało ożywiane muzyką   Polski abstrakt

1.2.  Jakub Ryszard Matyja: Music-animated body (translation)   English abstract

2.1.  Wywiad z Joelem Kruegerem

2.2.  Interview with Joel Krueger

3.1.  Żadnej ciszy, żadnego dźwięku. Wywiad z Mateuszem Walerianem

3.3.  No silence, no sound. Interview with Mateusz Walerian

4.  Alva Noë: Doświadczenie i eksperyment w sztuce (przekład)   English abstract

 

1/2011, entire issue [PDF 9.7MB]

This online version of the journal (ISSN: 2082-6710) is a referential version.

The texts are licensed under CC BY-NC-ND 3.0, except for:
– T. Froese: Breathing new life…: CC BY-NC 3.0;
– Polish translations: kind permission of the Holder of the copyright (publication in open access).

Comments are closed.