1/2011

Avant, rocznik II, tom 1/2011. ISSN: 2082-6710.
Redaktorzy tomu: Anna Karczmarczyk, Piotr Momot, Karolina Karmaza, Witold Wachowski.
Niniejszy tom zawiera również przekłady.

DLACZEGO ZMURSZENIE? Wprowadzenie do polskiej wersji numeru

WHY MOULDERING? Preface to English version of the issue

 

I. WIELKA ILUZJA I WIELKA OBECNOŚĆ / GRAND ILLUSION AND GRAND PRESENCE

1.1.  Victoria Louise Stone: Wprowadzenie

1.2. Victoria Louise Stone: Introduction

2.1.  Poza nasze przewidywania. Wywiad z Alva Noë

2.2.  Out of our expectations. Interview with Alva Noë

3.  Alva Noë: Doświadczanie świata w czasie (przekład)   English Abstract

 

II. WSPÓLNIE WYDEPTUTĄC ŚCIEŻKĘ / LAYING DOWN A PATH IN COMMON

1.1.  Karolina Karmaza: Wprowadzenie

1.2.  Karolina Karmaza: Introduction

2.1.  Hume ? cyber-Hume ? Hume enaktywny. Wywiad z Tomem Froese

2.2.  Hume ? cyber-Hume ? enactive Hume. Interview with Tom Froese

3.1.  Tom Froese: Tchnąć nowe życie w kognitywistykę (przekład)

3.2.  Tom Froese: Breathing new life into cognitive science

 

III. SILVA COGNITIVA

1.  Przemysław Nowakowski: Phantom body as bodily self-consciousness (przekład)   Polski abstrakt

2.1.  Izabela Żołnowska: Pogoda jako domena źródłowa wyrażeń metaforycznych (przekład)

2.2.  Izabela Żołnowska: Weather as the source domain for metaphorical expressions

 

IV. LAPIDARIUM

1.1.  Dawid Lubiszewski: W. Wallach, C. Allen: Moral Machines. Teaching Robots Right from Wrong. A book review

1.2.  Dawid Lubiszewski: W. Wallach, C. Allen: Moral Machines. Teaching Robots Right from Wrong. Recenzja książki

 

COŚ NAJBARDZIEJ ZBĘDNEGO / THE MOST USELESS THING

1.1.  Jakub Ryszard Matyja: Ciało ożywiane muzyką   Polski abstrakt

1.2.  Jakub Ryszard Matyja: Music-animated body (translation)   English abstract

2.1.  Wywiad z Joelem Kruegerem

2.2.  Interview with Joel Krueger

3.1.  Żadnej ciszy, żadnego dźwięku. Wywiad z Mateuszem Walerianem

3.2.  No silence, no sound. Interview with Mateusz Walerian

4.  Alva Noë: Doświadczenie i eksperyment w sztuce (przekład)   English abstract

 

1/2011, cały numer [PDF 9.7MB]

Niniejsza wersja online czasopisma – oznaczona ISSN: 2082-6710 – stanowi wersję referencyjną.

Teksty udostępniono na licencji CC BY-NC-ND 3.0, z wyjątkiem:
– T. Froese: Tchnąć nowe życie…: CC BY-NC 3.0;
– polskie przekłady: specjalna zgoda właścicieli praw do tekstu na publikację w wolnym dostępie.

Możliwość komentowania została wyłączona.