2/2013

Język, piśmienność i teoria mediów: badając kulturową historię koncepcji umysłu rozszerzonegoLanguage, Literacy, and Media Theory: Exploring the Cultural History of the Extended Mind
Avant, rocznik IV, tom 2/2013. ISSN: 2082-6710. Redaktorzy tomu: Georg Theiner, Ewa Bodal, Przemysław Nowakowski, Witold Wachowski. Redaktor prowadzący: Georg Theiner.
Niniejszy tom zawiera również przekłady.

back 22013

Preface

I. Language, Literacy, and Media Theory: Exploring the Cultural History of the Extended Mind
1.  Georg Theiner: Writing in Mind
2.  Language and Media as Extensions of the Mind. An Interview with Robert Logan    [Bio note]
3.  Robert Logan: McLuhan Extended and the Extended Mind Thesis
4.  Jan Sleutels: Fringe Mind Strategies
5.  Marcin Trybulec: How the Extended Mind Thesis Helps to Solve a Fundamental Dilemma of Literacy Theory
6.  Manuela Ungureanu: On Goody, His Critics and Beyond: Social Metaphysics for Literacy Studies
7.  David Kirsh: Embodied Cognition and the Magical Future of Interaction Design (reprint)
8.  Lukasz Afeltowicz: How to think the unthinkable. Comment
9  Andrzej W. Nowak: Ontological Imagination: Transcending Methodological Solipsism and the Promise of Interdisciplinary Studies (translation)

II. Book review
Nikolaus Fogle: Manifesto for the New Humanities: A Review of Digital_Humanities

III. Studies on art practice
AnthropoTechne Art. Interview with Agnieszka Jelewska


W e r s j a    p o l s k o j ę z y c z n a

Przedmowa

IV. Język, piśmienność i teoria mediów: badając kulturową historię koncepcji umysłu rozszerzonego
1.  Georg Theiner: Pisanie w umyśle
2.  Język i media jako rozszerzenie umysłu. Wywiad z Robertem Loganem
3.  Robert Logan: McLuhan przedłużony i Teza Umysłu Rozszerzonego (EMT) (przekład)     [Nota biograficzna]
4.  David Kirsh: Poznanie ucieleśnione i magiczna przyszłość projektowania interakcji (przekład)
5.  Łukasz Afeltowicz: Jak myśleć o tym, co nie do pomyślenia. Komentarz
6.  Andrzej W. Nowak: Wyobraźnia ontologiczna ? przekraczanie metodologicznego solipsyzmu a obietnica badań interdyscyplinarnych

V. Esej numeru
1.  Przemysław Nowakowski: Z drugiej strony? O duchowości i uczciwości intelektualnej wg Thomasa Metzingera
2.  Thomas Metzinger: Duchowość a uczciwość intelektualna (przekład)

VI. Recenzje
Monika Włudzik: Poza laboratorium zmysłów. Recenzja książki Sensorium. Eseje o sztuce i technologii

VII. Badania nad praktyką artystyczną
Sztuka antropotechniczna. Wywiad z Agnieszką Jelewską


2/2013, cały numer [PDF 5,34MB]


Publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), działalność wydawnicza, nr umowy: 582/P-DUN/2013, okres realizacji: 2013.


Teksty udostępniono na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Możliwość komentowania została wyłączona.