2/2013

Language, Literacy, and Media Theory: Exploring the Cultural History of the Extended Mind
Avant, Volume IV, Issue 2/2013. ISSN: 2082-6710. Editors of the isssue: Georg Theiner, Ewa Bodal, Przemysław Nowakowski, Witold Wachowski. Managing Editor of the issue: Georg Theiner.

Preface

I. Language, Literacy, and Media Theory: Exploring the Cultural History of the Extended Mind
1.  Georg Theiner: Writing in Mind
2.  Language and Media as Extensions of the Mind. An Interview with Robert Logan    [Bio note]
3.  Robert Logan: McLuhan Extended and the Extended Mind Thesis
4.  Jan Sleutels: Fringe Mind Strategies
5.  Marcin Trybulec: How the Extended Mind Thesis Helps to Solve a Fundamental Dilemma of Literacy Theory
6.  Manuela Ungureanu: On Goody, His Critics and Beyond: Social Metaphysics for Literacy Studies
7.  David Kirsh: Embodied Cognition and the Magical Future of Interaction Design (reprint)
8.  Lukasz Afeltowicz: How to think the unthinkable. Comment
9  Andrzej W. Nowak: Ontological Imagination: Transcending Methodological Solipsism and the Promise of Interdisciplinary Studies (translation)

II. Book review
Nikolaus Fogle: Manifesto for the New Humanities: A Review of Digital_Humanities

III. Studies practice
AnthropoTechne Art. Interview with Agnieszka Jelewska


P  o  l  i  s  h      v  e  r  s  i  o  n

Przedmowa

IV. Język, piśmienność i teoria mediów: badając kulturową historię koncepcji umysłu rozszerzonego
1.  Georg Theiner: Pisanie w umyśle
2.  Język i media jako rozszerzenie umysłu. Wywiad z Robertem Loganem
3.  Robert Logan: McLuhan przedłużony i Teza Umysłu Rozszerzonego (EMT)     [Nota biograficzna]
4.  David Kirsh: Poznanie ucieleśnione i magiczna przyszłość projektowania interakcji
5.  Łukasz Afeltowicz: Jak myśleć o tym, co nie do pomyślenia. Komentarz
6.  Andrzej W. Nowak: Wyobraźnia ontologiczna ? przekraczanie metodologicznego solipsyzmu a obietnica badań interdyscyplinarnych

V. Esej numeru
1.  Przemysław Nowakowski: Z drugiej strony? O duchowości i uczciwości intelektualnej wg Thomasa Metzingera
2.  Thomas Metzinger: Duchowość a uczciwość intelektualna (przekład)

VI. Recenzje
Monika Włudzik: Poza laboratorium zmysłów. Recenzja książki Sensorium. Eseje o sztuce i technologii

VII. Badania nad praktyką artystyczną
Sztuka antropotechniczna. Wywiad z Agnieszką Jelewską


2/2013, entire issue [PDF 5,34MB]


This publication has been financed by the Ministry of Science and Higher Education from the funds for the dissemination of research (DUN) within the framework of publishing activity, contract no. 582/P-DUN/2013, period of implementation: 2013.


The texts are licensed under: CC BY-NC-ND 3.0.

Comments are closed.