3/2017

Avant Update
Avant, rocznik VIII, tom 3/2017. ISSN: 2082-6710. Redakcja: Aleksandra Derra, Witold Wachowski.

1medAv_cov32017 2medAv_cov32017la

Przedmowa
Preface

I. NORMATYWNOŚĆ. UPDATE
1. Wprowadzenie
2. Michał Piekarski: Normatywność antycypacji a normatywność predykcji. Dwa podejścia: fenomenologia i teoria przetwarzania predykcyjnego
3. Witold Wachowski: Jak działają rzeczy społeczne. Poznanie, normatywność i dizajn dla mas
4. Marzena Adamiak: „Król jest w ciąży”. Androgyniczność a męska norma w literackim eksperymencie Ursuli K. Le Guin
5. Sebastian Muders: O pojęciu normatywności w ocenie zaburzenia umysłowego [przekład]
6. Dominika Dzwonkowska: Normatywność etyki cnót środowiskowych na przykładzie etyki Ronalda Sandlera. Komentarz
7. Michał Obidziński: Co badania prowadzone w metodologii teorii rozmytego śladu mogą powiedzieć nam o normatywności? Komentarz do artykułu “Explaining Contradictory Relations Between Risk Perception and Risk Taking”
8. Andrzej Waleszczyński: Dwa porządki normatywne. Komentarz do dyskusji o intencjonalności działania

II. GRY: METAFIZYKA EMPIRYCZNA I AKUMULACJA FUTURYSTYCZNA
1. Andrzej W. Nowak: Ciężar wyboru, złożoność świata i jej redukcja. Gra w Go/Weiqi jako praktykowanie „metafizyki empirycznej”
2. Paweł Gąska: Gry Imperium z perspektywy czasu. Refleksja nad wybranymi zagadnieniami w kontekście zmian w branży gier ostatniej dekady

III. KULTURA FILOZOFII
Krzysztof Abriszewski: Ścieranie się ze zdrowym rozsądkiem i łatanie dziur kulturowych. Kultura filozofii u Leszka Nowaka i Józefa Niżnika

IV. RECENZJE KSIĄŻEK
1. Ewa Bińczyk: Odrobina krytycznego dystansu. Historia środowiska na temat debaty o antropocenie
2. Tomasz Markiewka: Szczęście, czyli jak być zdrowym w kapitalizmie
3. Aleksandra Derra: „Twórzmy relacje, a nie dzieci”. Wspólne życie na zniszczonej planecie w chthulucenie Donny Haraway
4. Michał Bomastyk: Czy można funkcjonować poza schematem?
5. Mikołaj Raczyński: Neutralność czy zaangażowanie?
6. Witold Wachowski: Emocjonalny dizajn


Publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), działalność wydawnicza, nr umowy: 606/P-DUN/2016, okres realizacji: 2016-17.

Możliwość komentowania została wyłączona.