1/2010

Avant, Volume I, Issue 1/2010. ISSN: 2082-6710.
Editors of the issue: Anna Karczmarczyk, Piotr Momot, Przemysław Nowakowski, Witold Wachowski.
The issue contains papers in English and Polish, as well as translations from English.

DLACZEGO AWANGARDA. Przedmowa do polskiej wersji numeru

WHY VANGUARD. Preface to English version of the issue

I. NEUROPHENOMENOLOGICAL TRIPTYCH / TRYPTYK NEUROFENOMENOLOGICZNY

1.1.  Wprowadzenie do Tryptyku

1.2.  The introduction

2. Tryptyk / Triptych

2.1.  Francisco Varela: Neurofenomenologia: metodologiczne lekarstwo na trudny problem (przekład)   English abstract

2.2.  Shaun Gallagher i Francisco Varela: Przerysować mapę i przestawić czas (przekład)   English abstract

2.3.  Robert Hanna i Evan Thompson: Spontaniczność świadomości (przekład)  English abstract

3.  Paweł Gładziejewski: Neurofenomenologia: zaproszenie do dyskusji

Pawel Gladziejewski: Neurophenomenology: an invitation to discussion

 

II. CONTROLLED HALLUCINATION / HALUCYNACJE POD KONTROLĄ

1.1.  Emulujący wywiad z Rickiem Grushem

1.2.  The Emulating Interview… with Rick Grush

2.  Przemysław Nowakowski: Fantom ciała jako cielesna samoświadomość   English abstract

 

III. LAPIDARIUM

1.1.  Dawid Lubiszewski: Złożoność wokół nas. Część pierwsza: gra w chaos

1.2.  Dawid Lubiszewski: Complexity is around us. Part one: chaos game (translation)

2.1.  Witold Wachowski: Ja i inne rzeczy. Wprowadzenie do badań nad metaforyką jaźni z zastosowaniem modelu Jäkelowskiego…

2.2.  Witold Wachowski: Me and other things. An introduction to the study of metaphor of self with the application of Jäkel’s model… (translation)

3.1.  Victoria Louise Stone: Jak to jest? Czarna skrzynia Bałki oraz wady i zalety sensomotorycznego rozwiązania (przekład)

3.2.  Victoria Louise Stone: How it is? Balka’s Black Box and the strengths and weaknesses of the sensorimotor solution

 

IV. TO TOUCH A SNAKE FROM THE INSIDE. Art & Cognition /
DOTYKAĆ WĘŻA OD ŚRODKA. Sztuka i poznanie

1.1.  Joanna Rządkowska, Alicja Paracka, Natalia Frankowska: Niestymulująca tradycja: wpływ temperamentu na preferencje w sztuce

1.2.  Joanna Rzadkowska, Alicja Paracka, Natalia Frankowska: Non-stimulating tradition: The Effect of Temperament on Painting Art Preferences (translation)

2.1.  Bez możliwości poprawiania. Wywiad z Krzysztofem Knittlem

2.2.  Without possibility of correction. Interview with Krzysztof Knittel

1/2010, entire issue [PDF 7MB]

This online version of the journal (ISSN: 2082-6710) is a referential version.

The texts are licensed under: CC BY-NC-ND 3.0, except for Polish translations: kind permission of the Holders of the copyright (publication in open access).

Comments are closed.