1/2010

Avant, rocznik I, tom 1/2010. ISSN: 2082-6710.
Redaktorzy tomu: Anna Karczmarczyk, Piotr Momot, Przemysław Nowakowski, Witold Wachowski.
Część tekstów w niniejszym tomie stanowią przekłady.

 
 

DLACZEGO AWANGARDA. Przedmowa do polskiej wersji numeru

WHY VANGUARD. Preface to English version of the issue

I. TRYPTYK NEUROFENOMENOLOGICZNY / NEUROPHENOMENOLOGICAL TRIPTYCH

1.1.  Wprowadzenie do Tryptyku

1.2.  The introduction

2. Tryptyk / Triptych

2.1. Francisco Varela: Neurofenomenologia: metodologiczne lekarstwo na trudny problem (przekład)   English abstract

2.2. Shaun Gallagher i Francisco Varela: Przerysować mapę i przestawić czas (przekład)   English abstract

2.3. Robert Hanna i Evan Thompson: Spontaniczność świadomości (przekład)   English abstract

3.1. Paweł Gładziejewski: Neurofenomenologia: zaproszenie do dyskusji

3.2. Pawel Gladziejewski: Neurophenomenology: an invitation to discussion

II. HALUCYNACJE POD KONTROLĄ / CONTROLLED HALLUCINATION

1.1.  Emulujący wywiad z Rickiem Grushem

1.2.  The Emulating Interview… with Rick Grush

2.  Przemysław Nowakowski: Fantom ciała jako cielesna samoświadomość   English abstract

III. LAPIDARIUM

1.1.  Dawid Lubiszewski: Złożoność wokół nas. Część pierwsza: gra w chaos

1.2.  Dawid Lubiszewski: Complexity is around us. Part one: chaos game (translation)

2.1.  Witold Wachowski: Ja i inne rzeczy. Wprowadzenie do badań nad metaforyką jaźni z zastosowaniem modelu Jäkelowskiego…

2.2.  Witold Wachowski: Me and other things. An introduction to the study of metaphor of self with the application of Jäkel’s model… (translation)

3.1.  Victoria Louise Stone: Jak to jest? Czarna skrzynia Bałki oraz wady i zalety sensomotorycznego rozwiązania (przekład)

3.2.  Victoria Louise Stone: How it is? Balka’s Black Box and the strengths and weaknesses of the sensorimotor solution

IV. DOTYKAĆ WĘŻA OD ŚRODKA. Sztuka i poznanie /
TO TOUCH A SNAKE FROM THE INSIDE. Art & Cognition

1.1.  Joanna Rządkowska, Alicja Paracka, Natalia Frankowska: Niestymulująca tradycja: wpływ temperamentu na preferencje w sztuce

1.2.  Joanna Rzadkowska, Alicja Paracka, Natalia Frankowska: Non-stimulating tradition: The Effect of Temperament on Painting Art Preferences (translation)

2.1.  Bez możliwości poprawiania. Wywiad z Krzysztofem Knittlem

2.2.  Without possibility of correction. Interview with Krzysztof Knittel

1/2010, cały numer [PDF 7MB]

Niniejsza wersja online czasopisma – oznaczona ISSN: 2082-6710 – stanowi wersję referencyjną.

Teksty udostępniono na licencji CC BY-NC-ND 3.0, z wyjątkiem polskich przekładów: specjalna zgoda właścicieli praw do tekstów na publikację w wolnym dostępie.

Możliwość komentowania została wyłączona.