2/2011

Avant, Volume II, Issue 2/2011. ISSN: 2082-6710.
Editors of the issue: Aleksandra Derra, Tomasz Komendziński, Jakub R. Matyja, Witold Wachowski.
The issue contains papers in English and Polish, as well as translations from English.

 

WHY ARTISTS? Preface to English version of the issue

DLACZEGO ARTYŚCI? Przedmowa do polskiej wersji numeru


I. THE REDNESS OF RED

1.  Jakub R. Matyja: Introduction

2.  What would the robots play? Interview with J. Kevin O?Regan

 

II. EVOLUTIONIST OF INTELLIGENCE

1.  Marcin Miłkowski: Evolutionist of intelligence. Introduction   [Abstract]

2.  Aaron Sloman: Comments on ?The Emulating Interview… with Rick Grush?   [Abstract]

3.  Aaron Sloman: Evolution: The Computer Systems Engineer Designing Minds   [Abstract]

 

III. INTO SOURCES OF LIGHT

1.  Aleksandra Derra: Introduction

2.  Interview with Shaun Gallagher. Part I: From Varela to a different phenomenology

3.  Andrzej Kapusta, Marek Pokropski: Comments on ?Hermeneutics and the Cognitive Sciences?

4.  Shaun Gallagher: Hermeneutics and the Cognitive Sciences – English abstract

 

IV. SILVA COGNITIVA

Błażej Brzostek: Supervenience ? A question about a triviality – English abstract

 

V. UNPREDICTABLE APPLE OF MUSES 

1.  The Crack and the Destruction. Interview with Grzegorz Radecki

2.  Symphony No. Interview with Glenn BrancaP  o  l  i  s  h      v  e  r  s  i  o  n

VI. CZERWONOŚĆ CZERWIENI 

1.  Jakub R. Matyja: Wprowadzenie

2.  W co bawiłyby się roboty? Wywiad z J. Kevinem O?Reganem

 

VII. EWOLUCJONISTA INTELIGENCJI

1.  Marcin Miłkowski: Ewolucjonista inteligencji. Wprowadzenie (przekład)

2.  Aaron Sloman: Komentarze do ?Emulującego wywiadu? z Rickiem Grushem? (przekład)

3.  Aaron Sloman: Ewolucja: inżynier systemów komputerowych projektujący umysły (przekład)

 

VIII. DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA  

1.  Aleksandra Derra: Wprowadzenie

2.  Wywiad z Shaunem Gallagherem. Część I: Od Vareli do innej fenomenologii

3.  Andrzej Kapusta, Marek Pokropski: Komentarze

4.  Shaun Gallagher: Hermeneutyka i nauki kognitywne (przekład)

 

IX. SILVA COGNITIVA

Błażej Brzostek: Superweniencja ? pytanie o trywialność

 

X. LAPIDARIUM  

Dawid Lubiszewski: przegląd książki Why Red Doesn’t Sound Like a Bell. Understanding the feel of consciousness J.K. O?Regana

 

XII. NIEOBLICZALNE JABŁKO MUZ  

1.  Szczelina i destrukcja. Wywiad z Grzegorzem Radeckim

2.  Symfonia nr   . Wywiad z Glennem Branca

3.  Antonio Incampo: Miserere. Estetyka terroru (przekład)


2/2011, entire issue [PDF 3.50MB]

This online version of the journal (ISSN: 2082-6710) is a referential version.

The texts are licensed under CC BY-NC-ND 3.0, except for:
– papers by A. Sloman and their Polish translations: CC BY 3.0;
– Polish translation of paper by S. Gallagher: kind permission of the Holders of the copyright (publication in open access).

Comments are closed.