T/2011

Avant, rocznik II, tom T/2011. ISSN: 2082-6710.
Redaktorzy tomu: Jan Iwańczyk, Tomasz Komendziński, Przemysław Nowakowski, Witold Wachowski.
Część tekstów w niniejszym tomie stanowią przekłady (uwaga: teksty 5 i 7 publikowane są pierwotnie w wersji polskojezycznej).

 

Preface

Przedmowa

I. PRZEKŁADY / POLISH TRANSLATIONS

Ja z ciała i percepcji
1.  Wprowadzenie
2.  José Bermúdez: Fenomenologia cielesnej percepcji (przekład)   [English abstract]

Ja fenomenalne, Ja złożone
3.  Wprowadzenie
4.  Dan Zahavi: Fenomenologia a projekt naturalizacji (przekład)   [English abstract]
5.  Dan Zahavi: Złożona jaźń (pierwodruk polskojęzyczny)   [English abstract]

Ja żywe i enaktywne
6.  Wprowadzenie
7.  Evan Thompson: Umysł w życiu (pierwodruk polskojęzyczny)   [English abstract]

Ja z ruchu i pamięci
8.  Wprowadzenie
9  Maxine Sheets-Johnstone: Pamięć kinestetyczna (przekład)   [English abstract]

Ja własne i odporne
10.  Wprowadzenie
11.  Uri Herhsberg i Sol Efroni: Układ odpornościowy a inne systemy poznawcze (przekład)   [English abstract]

II. RECENZJE / BOOK REVIEWS (in Polish)

1.  Adam Tuszyński:  recenzja The Self-Organizing Social Mind (przekład)
2.  Dawid Lubiszewski: recenzja Res cogitans extensa
3.  Natalia Żochowska: recenzja Odsłonić tajemnicę znaczenia
4.  Witold Wachowski: recenzja Wszystko otwarte na nowo

III. STUDIA NAD PRAKTYKĄ ARTYSTYCZNĄ I LITERACKĄ /
STUDIES ON ARTISTIC AND LITERARY PRACTICES

Our tender Middle Ages
1.  Introduction
2.  Interview with Patrizia Bovi

Nasze czułe średniowiecze
3.  Wprowadzenie
4.  Wywiad z Patrizią Bovi

5.  Oryginalna włoska wersja wywiadu / Original Italian version of the interview

A little of shiny beat
6.  Introduction
7.  Interview with Shiny Beats

Trochę świetlistego bitu
8.  Wprowadzenie
9.  Wywiad z Shiny Beats

Practicing ur-language
10.  Introduction
11.  Emilia Ivancu: Mytho-poetical thought as described by Ernst Cassirer and Lucian Blaga

Ćwicząc prajęzyk
12.  Wprowadzenie
13.  Emilia Ivancu: Myśl mitopoezjotwórcza w ujęciu Ernsta Cassirera i Luciana Blagi (przekład)

Autor obrazów (okładka): Igor Przybylski


T/2011, cały numer [PDF 5MB]

Niniejsza wersja online czasopisma ? oznaczona ISSN: 2082-6710 ? stanowi wersję referencyjną.

Teksty udostępniono na licencji CC BY-NC-ND 3.0, z wyjątkiem polskich przekładów w części I: specjalna zgoda właścicieli praw do tekstów na publikację w wolnym dostępie.

Możliwość komentowania została wyłączona.