Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy

Zbiór pod redakcją Marzeny Adamiak, Aleksandry Derry i Witolda Wachowskiego 
Projekt okładki: Iwo Soczewka 
Toruń 2020


WPROWADZENIE
Marzena Adamiak i Aleksandra Derra: Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy

PRZEKŁADY
Rosi Braidotti: Cztery tezy na temat feminizmu posthumanistycznego [tłum. A. Derra]
Bonnie Mann: Specyfika feministycznej fenomenologii. Przypadek wstydu [tłum. M. Rogowska-Stangret]

INTERWENCJE FEMINISTYCZNE W NAUCE. ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE
Edyta Pietrzak: Feministyczna politologia. O dwóch siostrach: Krytyce i Teorii
Natalia Anna Michna: Estetyka na marginesie? Przegląd nurtów estetyki feministycznej
Agnieszka Hensoldt: Feminizm i pragmatyzm: przeszłość i przyszłość
Adrianna Zabrzewska: Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Feministyczna metodologia: Ciało, Głos, Opowieść

KRYTYCZNE ANALIZY TRADYCJI
Bożena Chołuj: Zapomnienia w tradycji myśli feministycznej
Michał Bomastyk: Myśl, emancypacja, kobiecość. Zaangażowana filozofia feministyczna Simone de Beauvoir
Agata Araszkiewicz: Mowa jabłka i ekonomia utraty. Sposoby czytania (pisania) tekstów Hélène Cixous

KLASYCZNE PROBLEMY: NOWE ODCZYTANIE
Krystyna Dzwonkowska-Godula: Sprawiedliwość reprodukcyjna – od feministycznego postulatu do naukowej koncepcji
Renata Ziemińska: Teoria feministyczna a niebinarne pojęcie płci
Anna Kola: Odkryć ukryte. Praca socjalna w Polsce z perspektywy women’s/gender/feminist studies

POLITYKA: W STRONĘ KONTRHEGEMONII 
Katarzyna Szopa: Mad, Bad and Sad Women. Kobieca polityka konspiracyjna w Antygonie Sofoklesa
Andrzej W. Nowak: „Dziecko poczęte” jako obiekt ontohegemoniczny. Obiekty, materialność i wizualizacja a procesy ustanawiania hegemonii
Anka Adamowicz: Społeczne i językowe potencjały kontrhegemoniczne. Feministyczne studia przypadku

VARIA
Historia ruchów emancypacyjnych we Francji: wywiad z Anne Emmanuelle Berger [przeprowadziła Katarzyna Szopa]


Strona internetowa projektantki okładki

Wersja drukowana ukazała się nakładem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rok wydania 2020, ISBN 978-83-944622-8-4.


Możliwość komentowania została wyłączona.