T/2012

Avant, Volume III, Issue T/2012. ISSN: 2082-6710.
Editors of the issue: Łukasz Afeltowicz, Przemysław Nowakowski, Witold Wachowski.
The issue is mainly composed of translations from English.Przedmowa

Preface

I. Przekłady / Polish translations

Hanna i Thompson
1.  Przemysław Nowakowski: Podmiot i jego świat ?in statu nascendi?
2.  Robert Hanna i Evan Thompson: Problem umysł-ciało-ciało (przekład)
3.  Evan Thompson: Żywe sposoby nadawania sensu (pierwodruk ? polskojęzyczny)

Newton, de Vignemont i Petitmengin
4.  Przemysław Nowakowski: Czy moje ciało ucieleśnia poznanie?
5.  Natika Newton: Problem reprezentacji w teoriach poznania ucieleśnionego (przekład)
6.  Frederique de Vignemont: Habeas Corpus: poczucie własności swojego ciała (przekład)
7.  Claire Petitmengin: Ku źródłom myśli. Gesty i transmodalność: wymiary żywego doświadczenia (przekład)

Kirsh
8.  Łukasz Afeltowicz: (Co robi) kognitywista w supermarkecie
9.  David Kirsh: Strategie komplementarne (przekład)
10.  David Kirsh: Myślenie za pomocą ciała (przekład)

Latour
11.  Krzysztof Abriszewski i Maciej Frąckowiak: McLuhan spotyka Derridę i cholerę w studiach nad nauką
12.  Bruno Latour: Wizualizacja i poznanie: zrysowywanie rzeczy razem (przekład)

[English abstracts]

II. Recenzje / Book reviews (in Polish)

1.  Artur Czeszumski: Ludzkie spojrzenie na neurologię
2.  Paweł Gładziejewski: Umysł ? Komputer ? Świat
3.  Błażej Brzostek: O Czerwonym Śledziu

III. Badania nad praktyką muzyczną

1.  Witold Wachowski: Awangarda jako styl życia
2.  Pięć. Wywiad
Wokół Johna Zorna:
3.  Adam Fulara: Muzyka lubi porządek
4.  John L. Brackett: Zorn: Avant/Apr?s/Passé (przekład)
5.  Ellie M. Hisama: Komentarz do wywiadu AVANTU z Johnem Zornem
6.  Ted Gordon: John Zorn: Niezależność i Awangarda (streszcz.)
7.  Howard Mandel: John Zorn i awangarda. Komentarz

IV. Studies on musical practice (original English version)

1.  Witold Wachowski: Avant-garde as a lifestyle
2.  Five. Interview
Around John Zorn:
3.  Adam Fulara: Music likes Order
4.  John L. Brackett: Zorn: Avant/Apr?s/Passé
5.  Ellie M. Hisama: Comment on AVANT?s interview with John Zorn
6.  Ted Gordon: John Zorn: Autonomy and the Avant-Garde
7.  Howard Mandel: John Zorn and the avant garde. Comment

V. Artyści tego numeru

1.  Przemysław Staroń: Karambolizacja obrazu
2.  Przemysław Staroń: Koncert na długopis żelowy. O Łukaszu Siatkowskim
3.  Megalopolis. Wywiad z Arturem Przebindowskim i nota o malarzu


 

T/2012, entire issue [PDF 9,92MB]

This online version of the journal (ISSN: 2082-6710) is a referential version.

The texts are licensed under: CC BY-NC-ND 3.0, except for Polish translations in section I: kind permission of the Holders of the copyright (publication in open access).

Comments are closed.