T/2012

Avant, rocznik III, tom T/2012. ISSN: 2082-6710.
Redaktorzy tomu: Łukasz Afeltowicz, Przemysław Nowakowski, Witold Wachowski.
Część tekstów w niniejszym tomie stanowią przekłady.Przedmowa

Preface

I. Przekłady / Polish translations

Hanna i Thompson
1.  Przemysław Nowakowski: Podmiot i jego świat in statu nascendi
2.  Robert Hanna i Evan Thompson: Problem umysł-ciało-ciało (przekład)
3.  Evan Thompson: Żywe sposoby nadawania sensu (pierwodruk polskojęzyczny)

Newton, de Vignemont i Petitmengin
4.  Przemysław Nowakowski: Czy moje ciało ucieleśnia poznanie?
5.  Natika Newton: Problem reprezentacji w teoriach poznania ucieleśnionego (przekład)
6.  Frederique de Vignemont: Habeas Corpus: poczucie własności swojego ciała (przekład)
7.  Claire Petitmengin: Ku źródłom myśli. Gesty i transmodalność: wymiary żywego doświadczenia (przekład)

Kirsh
8.  Łukasz Afeltowicz: (Co robi) kognitywista w supermarkecie
9.  David Kirsh: Strategie komplementarne (przekład)
10.  David Kirsh: Myślenie za pomocą ciała (przekład)

Latour
11.  Krzysztof Abriszewski i Maciej Frąckowiak: McLuhan spotyka Derridę i cholerę w studiach nad nauką
12.  Bruno Latour: Wizualizacja i poznanie: zrysowywanie rzeczy razem (przekład)

[English abstracts]

II. Recenzje / Book reviews (in Polish)

1.  Artur Czeszumski: Ludzkie spojrzenie na neurologię
2.  Paweł Gładziejewski: Umysł – Komputer – Świat
3.  Błażej Brzostek: O Czerwonym Śledziu

III. Badania nad praktyką muzyczną

1.  Witold Wachowski: Awangarda jako styl życia
2.  Pięć. Wywiad
Wokół Johna Zorna:
3.  Adam Fulara: Muzyka lubi porządek
4.  John L. Brackett: Zorn: Avant/Apres/Passé (przekład)
5.  Ellie M. Hisama: Komentarz do wywiadu AVANTU z Johnem Zornem
6.  Ted Gordon: John Zorn: Niezależność i Awangarda (streszcz.)
7.  Howard Mandel: John Zorn i awangarda. Komentarz

IV. Studies on musical practice (original English version)

1.  Witold Wachowski: Avant-garde as a lifestyle
2.  Five. Interview
Around John Zorn:
3.  Adam Fulara: Music likes Order
4.  John L. Brackett: Zorn: Avant/Apr?s/Passé
5.  Ellie M. Hisama: Comment on AVANT’s interview with John Zorn
6.  Ted Gordon: John Zorn: Autonomy and the Avant-Garde
7.  Howard Mandel: John Zorn and the avant garde. Comment

V. Artyści tego numeru

1.  Przemysław Staroń: Karambolizacja obrazu
2.  Przemysław Staroń: Koncert na długopis żelowy. O Łukaszu Siatkowskim
3.  Megalopolis. Wywiad z Arturem Przebindowskim i nota o malarzu


T/2012, cały numer [PDF 9,92MB]


Publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), działalność wydawnicza, nr umowy: 631/P-DUN/2012, okres realizacji: 2012.


Niniejsza wersja online czasopisma – oznaczona ISSN: 2082-6710 – stanowi wersję referencyjną.

Teksty udostępniono na licencji CC BY-NC-ND 3.0, z wyjątkiem polskich przekładów w części I: specjalna zgoda właścicieli praw do tekstów na publikację w wolnym dostępie.

Możliwość komentowania została wyłączona.