T/2012

Avant, Volume III, Issue T/2012. ISSN: 2082-6710.
Editors of the issue: Łukasz Afeltowicz, Przemysław Nowakowski, Witold Wachowski.
The issue is mainly composed of translations from English.Przedmowa

Preface

I. Przekłady / Polish translations

Hanna i Thompson
1.  Przemysław Nowakowski: Podmiot i jego świat ‘in statu nascendi’
2.  Robert Hanna i Evan Thompson: Problem umysł-ciało-ciało (przekład)
3.  Evan Thompson: Żywe sposoby nadawania sensu (pierwodruk polskojęzyczny)

Newton, de Vignemont i Petitmengin
4.  Przemysław Nowakowski: Czy moje ciało ucieleśnia poznanie?
5.  Natika Newton: Problem reprezentacji w teoriach poznania ucieleśnionego (przekład)
6.  Frederique de Vignemont: Habeas Corpus: poczucie własności swojego ciała (przekład)
7.  Claire Petitmengin: Ku źródłom myśli. Gesty i transmodalność: wymiary żywego doświadczenia (przekład)

Kirsh
8.  Łukasz Afeltowicz: (Co robi) kognitywista w supermarkecie
9.  David Kirsh: Strategie komplementarne (przekład)
10.  David Kirsh: Myślenie za pomocą ciała (przekład)

Latour
11.  Krzysztof Abriszewski i Maciej Frąckowiak: McLuhan spotyka Derridę i cholerę w studiach nad nauką
12.  Bruno Latour: Wizualizacja i poznanie: zrysowywanie rzeczy razem (przekład)

[English abstracts]

II. Recenzje / Book reviews (in Polish)

1.  Artur Czeszumski: Ludzkie spojrzenie na neurologię
2.  Paweł Gładziejewski: Umysł – Komputer – Świat
3.  Błażej Brzostek: O Czerwonym Śledziu

III. Badania nad praktyką muzyczną

1.  Witold Wachowski: Awangarda jako styl życia
2.  Pięć. Wywiad
Wokół Johna Zorna:
3.  Adam Fulara: Muzyka lubi porządek
4.  John L. Brackett: Zorn: Avant/Après/Passé (przekład)
5.  Ellie M. Hisama: Komentarz do wywiadu AVANTU z Johnem Zornem
6.  Ted Gordon: John Zorn: Niezależność i Awangarda (streszcz.)
7.  Howard Mandel: John Zorn i awangarda. Komentarz

IV. Studies on musical practice (original English version)

1.  Witold Wachowski: Avant-garde as a lifestyle
2.  Five. Interview
Around John Zorn:
3.  Adam Fulara: Music likes Order
4.  John L. Brackett: Zorn: Avant/Après/Passé
5.  Ellie M. Hisama: Comment on AVANT’s interview with John Zorn
6.  Ted Gordon: John Zorn: Autonomy and the Avant-Garde
7.  Howard Mandel: John Zorn and the avant garde. Comment

V. Artyści tego numeru

1.  Przemysław Staroń: Karambolizacja obrazu
2.  Przemysław Staroń: Koncert na długopis żelowy. O Łukaszu Siatkowskim
3.  Megalopolis. Wywiad z Arturem Przebindowskim i nota o malarzu


T/2012, entire issue [PDF 9,92MB]


This publication has been financed by the Ministry of Science and Higher Education from the funds for the dissemination of research (DUN) within the framework of publishing activity, contract no. 631/P-DUN/2012, period of implementation: 2012.


This online version of the journal (ISSN: 2082-6710) is a referential version.

The texts are licensed under: CC BY-NC-ND 3.0, except for Polish translations in section I: kind permission of the Holders of the copyright (publication in open access).

Comments are closed.