3/2019

Avant, Volume X, Issue 3/2019. ISSN: 2082-6710. Editors: Aleksandra Derra, Marcin Trybulec, Adrianna Biernacka, Wiktor Rorot & Robert Statkiewicz

I. UNDERSTANDING SOCIAL COGNITION
1. Robert D. Rupert: Group Minds and Natural Kinds
2. Zuzanna Rucinska: Social and Enactive Perspectives on Pretending
3. Duygu Uygun Tunc: Symbolically Mediated Interaction and Perspective-taking: A Social-relational Perspective on Social Cognitive Development

II. OTHER ARTICLES
1. Hajo Greif: Affording Illusions? Natural Information and the Problem of Misperception
2.Tomasz Korbak: Unsupervised Learning and the Natural Origins of Content
3. Paweł Grabarczyk:
Can memes explain the birth of comprehension?

III. SARTRE  [PL]
1. Marta Chojnacka: Wprowadzenie tłumaczki
2. Jean-Paul Sartre: Samoświadomość i samopoznanie

IV. SKĄD CIAŁO WIEDZIAŁO?  [PL]
1. Adrianna Biernacka, Wiktor Rorot, Robert Statkiewicz: Skąd ciało wiedziało? Czyli o badaniach nad ucieleśnieniem słów kilka
2. Mateusz Karwowski: Relacja umysł–ciało: poza dualizmem i fizykalizmem
3. Michał Andrzej Pawłowski: Ludwig Wittgenstein – filozof ciała?
4. Halina Gąsiorowska: Ucieleśnienie dysensusu. Bezdomni blogerzy i bezdomne blogerki w USA
5. Julia Krzesicka: Ciało i dotyk w nauce praktyk fizjoterapeutycznych z perspektywy socjologii ucieleśnienia
6. Natalia Toporowska: „Fantazje o kobiecości” i „queerowanie dragu”. Ciało w narracjach i występach polskich drag queens
7. Robert Statkiewicz: Etnografia w badaniu synestezji, czyli skąd ten pomysł, po co i dlaczego „Coca-Cola” się nie świeci?

V. INNE ARTYKUŁY  [PL]
1. Michał Obidziński: Metody badania pamięci w ujęciu teorii rozmytego śladu
2. Piotr Zwarycz i Łukasz Afeltowicz: Etno-grafika? Rysunek jako narzędzie wywoływania i analizy danych etnograficznych
3. Przemysław Zawadzki i Agnieszka K. Adamczyk: Post- i transhumanizm w kontekście wybranych zjawisk artystycznych technokultury

VI. BOOK REVIEWS / RECENZJE KSIĄŻEK
1. Zuzanna Rucinska: Enactivist Interventions: Rethinking the Mind. A book review
2. Sebastian Medoń: Społeczne (i nie tylko) uwarunkowania praktyk kartograficznych   [PL]
3. Julia Rejewska: Wokół normatywności. Recenzja 54 numeru Studia Philosophiae Christianae  [PL]
4. Witold Wachowski: 30 lat Dizajnu na co dzień  [PL]

VII. WYWIAD  [PL]
Katarzyna Szopa: Historia ruchów emancypacyjnych we Francji. Wywiad z Anne Emmanuelle Berger


Comments are closed.