2/2012

A remedy called affordance / Remedium zwane affordance
Avant, Vol. III, No. 2/2012. ISSN: 2082-6710. Editors: Witold Hensel, Dawid Lubiszewski, Przemysław Nowakowski, Nelly Strehlau & Witold Wachowski.

Preface

I. A remedy called affordance
1.  Andrzej Klawiter: What will you do to me when you see me? (translation)
2.  Anthony P. Chemero: With the most profound misgivings. Interview
3.  Dobromir G. Dotov, Lin Nie & Matthieu M. de Wit: Understanding affordances
4.  Sabrina Golonka & Andrew D Wilson: Gibson’s ecological approach
5.  Annemiek D. Barsingerhorn, Frank T.J.M. Zaal, Joanne Smith & Gert-Jan Pepping: On Possibilities for Action
6.  Thomas E. Horton, Arpan Chakraborty & Robert St. Amant: Affordances for robots 
7.  Alan Costall: Canonical affordances in context
8.  Adrian Alsmith: The concept of a structural affordance
9.  Maciej Dombrowski: Complexity – emergence – ecological cognition (translation)
10.  Tomasz Komendziński: Multimodal dynamics of coordination (transl. excerpts)
11.  Michael T. Turvey: From Physical Education to Physical Intelligence  Short Bio
12.  Selected literature on affordances

II. Embodied Interviews
1.  Tom Froese: Sense-making with a little help from my friends. Introduction
2.  Ezequiel Di Paolo & Hanne De Jaegher: Sense-making with? Interview
3.  Przemysław Nowakowski: I told no one. Introduction
4.  Frederique de Vignemont: How many bodies we can find in one mind… Interview

III. Book Reviews
1.  Dawid Lubiszewski: The redness of red
2.  Dawid Lubiszewski: Complexity is around us
3.  Adam Tuszyński: Bringing sociality into the realm of the brain physics
4.  Maciej Karpiński: Language in Action

IV. Studies on Musical Practise
1.  Damiano Menin & Andrea Schiavio: Rethinking Musical Affordances
2.  Interviews with Marcin Oleś and Bartłomiej Brat Oleś

V. Artist of the issue
Teresa Young: Painting from the Inside OutW e r s j a    p o l s k o j ę z y c z n a

Przedmowa

VI. Remedium zwane affordance
1.  Andrzej Klawiter: Co ze mną zrobisz, kiedy mnie zobaczysz?
2.  Dawid Lubiszewski: Odnaleźć się w gąszczu ofert (dla początkujących)
3.  Anthony P. Chemero: Z najgorszymi obawami. Wywiad
4.  Dobromir G. Dotov, Lin Nie & Matthieu M. de Wit: Zrozumieć afordancje: przegląd badań (przekład)
5.  Alan Costall: Afordancje kanoniczne w kontekście (przekład)
6.  Adrian Alsmith: Pojęcie afordancji strukturalnej (przekład)
7.  Maciej Dombrowski: Złożoność – emergencja – poznanie ekologiczne
8.  Tomasz Komendziński: Multimodalna dynamika koordynacji
9.  Michael T. Turvey: Od wychowania fizycznego do inteligencji fizycznej (przekład)  Nota biogr.
10.  Wybrana literatura na temat ofert
11.  Streszczenia pozostałych tekstów I części tomu

VII. Wywiady ucieleśnione
1.  Tom Froese: Tworzenie sensu z małą pomocą moich przyjaciół. Wprowadzenie
2.  Ezequiel Di Paolo & Hanne De Jaegher: Tworzenie sensu z? Wywiad
3.  Przemysław Nowakowski: Czy ciało nadal się ukrywa? Wprowadzenie
4.  Frederique De Vignemont: Jak wiele ciał można znaleźć w jednym umyśle? Wywiad

VIII. Recenzje książek
1.  Maciej Karpiński: Język w działaniu
2.  Dawid Lubiszewski: Złożoność wokół nas

IX. Badania nad praktyką muzyczną
1.  Adam Fulara: Model improwizacji polifonicznej
2.  Wywiady z Marcinem i Bartłomiejem Bratem Oleś

X. Artysta tego numeru
Teresa Young: Z wnętrza na płótno


2/2012, cały numer [PDF 7,64MB]


Publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), działalność wydawnicza, nr umowy: 631/P-DUN/2012, okres realizacji: 2012.


Niniejsza wersja online czasopisma ? oznaczona ISSN: 2082-6710 ? stanowi wersję referencyjną.

Teksty udostępniono na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Możliwość komentowania została wyłączona.