2/2012

A remedy called affordance. Avant, Volume III, Issue 2/2012. ISSN: 2082-6710.
Editors of the isssue: Witold Hensel, Dawid Lubiszewski, Przemysław Nowakowski,
Nelly Strehlau, Witold Wachowski. Managing Editor of the issue: Przemysław Nowakowski.

Preface

I. A remedy called affordance
1.  Andrzej Klawiter: What will you do to me when you see me? (translation)
2.  Anthony P. Chemero: With the most profound misgivings. Interview
3.  Dobromir G. Dotov, Lin Nie & Matthieu M. de Wit: Understanding affordances
4.  Sabrina Golonka & Andrew D Wilson: Gibson?s ecological approach
5.  Annemiek D. Barsingerhorn, Frank T.J.M. Zaal, Joanne Smith & Gert-Jan Pepping: Possibilities for Action
6.  Thomas E. Horton, Arpan Chakraborty & Robert St. Amant: Affordances for robots 
7.  Alan Costall: Canonical affordances in context
8.  Adrian Alsmith: The concept of a structural affordance
9.  Maciej Dombrowski: Complexity ? emergence ? ecological cognition
10.  Tomasz Komendziński: Multimodal dynamics of coordination  (transl. excerpts)
11.  Michael T. Turvey: From Physical Education to Physical Intelligence  Short Bio
12.  Selected literature on affordances

II. Embodied Interviews
1.  Tom Froese: Sense-making with a little help from my friends. Introduction
2.  Ezequiel Di Paolo & Hanne De Jaegher: Sense-making with? Interview
3.  Przemysław Nowakowski: I told no one. Introduction
4.  Frederique de Vignemont: How many bodies we can find in one mind… Interview

III. Book Reviews
1.  Dawid Lubiszewski: The redness of red
2.  Dawid Lubiszewski: Complexity is around us
3.  Adam Tuszyński: Bringing sociality into the realm of the brain physics
4.  Maciej Karpiński: Language in Action

IV. Studies on Musical Practise
1.  Damiano Menin & Andrea Schiavio: Rethinking Musical Affordances
2.  Interviews with Marcin Oleś and Bartłomiej Brat Oleś

V. Artist of the issue
Teresa Young: Painting from the Inside OutP  o  l  i  s  h      v  e  r  s  i  o  n

Przedmowa

VI. Remedium zwane ?affordance?
1.  Andrzej Klawiter: Co ze mną zrobisz, kiedy mnie zobaczysz?
2.  Dawid Lubiszewski: Odnaleźć się w gąszczu ofert (dla początkujących)
3.  Anthony P. Chemero: Z najgorszymi obawami. Wywiad
4.  Dobromir G. Dotov, Lin Nie & Matthieu M. de Wit: Zrozumieć afordancje: przegląd badań
5.  Alan Costall: Afordancje kanoniczne w kontekście
6.  Adrian Alsmith: Pojęcie afordancji strukturalnej
7.  Maciej Dombrowski: Złożoność ? emergencja ? poznanie ekologiczne
8.  Tomasz Komendziński: Multimodalna dynamika koordynacji
9.  Michael T. Turvey: Od wychowania fizycznego do inteligencji fizycznej (przekład)  Nota biogr.
10.  Wybrana literatura na temat ofert
11.  Streszczenia pozostałych tekstów I części tomu

VII. Wywiady ucieleśnione
1.  Tom Froese: Tworzenie sensu z małą pomocą moich przyjaciół. Wprowadzenie
2.  Ezequiel Di Paolo & Hanne De Jaegher: Tworzenie sensu z? Wywiad
3.  Przemysław Nowakowski: Czy ciało nadal się ukrywa? Wprowadzenie
4.  Frederique De Vignemont: Jak wiele ciał można znaleźć w jednym umyśle? Wywiad

VIII. Recenzje książek
1.  Maciej Karpiński: Język w działaniu
2.  Dawid Lubiszewski: Złożoność wokół nas

IX. Badania nad praktyką muzyczną
1.  Adam Fulara: Model improwizacji polifonicznej?
2.  Wywiady z Marcinem i Bartłomiejem Bratem Oleś

X. Artysta tego numeru
Teresa Young: Z wnętrza na płótno


2/2012, entire issue [PDF 7,64MB]


This publication has been financed by the Ministry of Science and Higher Education from the funds for the dissemination of research (DUN) within the framework of publishing activity, contract no. 631/P-DUN/2012, period of implementation: 2012.


This online version of the journal (ISSN: 2082-6710) is a referential version.

The texts are licensed under: CC BY-NC-ND 3.0.

Comments are closed.