3/2019

Avant, rocznik X, tom 3/2019. ISSN 2082-6710. Redaktorki i redaktorzy numeru: Aleksandra Derra, Marcin Trybulec, Adrianna Biernacka, Wiktor Rorot i Robert Statkiewicz

I. UNDERSTANDING SOCIAL COGNITION, PART ONE

1. Robert D. Rupert: Group Minds and Natural Kinds

2. Zuzanna Rucinska: Social and Enactive Perspectives on Pretending

3. Duygu Uygun Tunc: Symbolically Mediated Interaction and Perspective-taking: A Social-relational Perspective on Social Cognitive Development


II. OTHER ARTICLES

1. Hajo Greif: Affording Illusions? Natural Information and the Problem of Misperception

2. Tomasz Korbak: Unsupervised Learning and the Natural Origins of Content

3. Paweł Grabarczyk: Can memes explain the birth of comprehension?


III. SARTRE

1. Marta Chojnacka: Wprowadzenie tłumaczki

2. Jean-Paul Sartre: Samoświadomość i samopoznanie


IV. SKĄD CIAŁO WIEDZIAŁO?

1. Adrianna Biernacka, Wiktor Rorot, Robert Statkiewicz: Skąd ciało wiedziało? Czyli o badaniach nad ucieleśnieniem słów kilka

2. Mateusz Karwowski: Relacja umysł–ciało: poza dualizmem i fizykalizmem

3. Michał Andrzej Pawłowski: Ludwig Wittgenstein – filozof ciała?

4. Halina Gąsiorowska: Ucieleśnienie dysensusu. Bezdomni blogerzy i bezdomne blogerki w USA

5. Julia Krzesicka: Ciało i dotyk w nauce praktyk fizjoterapeutycznych z perspektywy socjologii ucieleśnienia

6. Natalia Toporowska: „Fantazje o kobiecości” i „queerowanie dragu”. Ciało w narracjach i występach polskich drag queens

7. Robert Statkiewicz: Etnografia w badaniu synestezji, czyli skąd ten pomysł, po co i dlaczego „Coca-Cola” się nie świeci?


V. INNE ARTYKUŁY

1. Michał Obidziński: Metody badania pamięci w ujęciu teorii rozmytego śladu

2. Piotr Zwarycz i Łukasz Afeltowicz: Etno-grafika? Rysunek jako narzędzie wywoływania i analizy danych etnograficznych

3. Przemysław Zawadzki i Agnieszka K. Adamczyk: Post- i transhumanizm w kontekście wybranych zjawisk artystycznych technokultury


VI. BOOK REVIEWS / RECENZJE KSIĄŻEK

1. Zuzanna Rucinska: Enactivist Interventions: Rethinking the Mind. A book review

2. Sebastian Medoń: Społeczne (i nie tylko) uwarunkowania praktyk kartograficznych

3. Julia Rejewska: Wokół normatywności. Recenzja 54 numeru Studia Philosophiae Christianae

4. Witold Wachowski: 30 lat Dizajnu na co dzień


VII. WYWIAD

Katarzyna Szopa: Historia ruchów emancypacyjnych we Francji. Wywiad z Anne Emmanuelle Berger

Możliwość komentowania została wyłączona.